Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng thành viên TCty SĐ Dương Khánh Toàn và Anh hùng Lao Động-Chủ tịch CĐ Xây dựng VN Nguyễn Văn Bình đến dự. ĐH khẳng định: Nhiệm kỳ qua (2008-2012), hoạt động của các cấp CĐ TCty SĐ đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, thiết thực với đoàn viên, CNVCLĐ và sự phát triển của DN. Đặc biệt, CĐ TCty đã đi đầu trong việc tổ chức các phong trào thi đua, tuyên truyền xây dựng đội ngũ CNVCLĐ, làm tốt công tác xã hội từ thiện, góp phần thực thiện thắng lợi NQ ĐH Đảng bộ TCty SĐ tạo nên thế và lực mới để TCty phát triển lên tầm cao mới…ĐH cũng chỉ ra những tồn tại trong công tác, đáng chú ý là vai trò của một số CBCĐ, nhất là CB chủ chốt ở cơ sở chưa được phát huy tốt.

Trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ X, ĐH đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu cụ thể như: Kết nạp 10.000 đoàn viên mới; 80-90% CĐCS đạt tiêu chuẩn vững mạnh trở lên; hàng năm tổ chức 50-60 đợt thi đua LĐSX. ĐH bầu BCHCĐ TCty SĐ khóa mới gồm 27 ủy viên, do ông Phạm Văn Quản làm Chủ tịch CĐ TCty SĐ và 3 phó Chủ tịch; bầu 27 đại biểu chính thức đi dự ĐHCĐ XII CĐ Xây dựng VN.

Tại ĐH, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho CĐ TCty SĐ đã có thành tích xuất sắc trong thi đua liên kết xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La (2005-2012); trao 5 Bằng LĐ sáng tạo của Tổng LĐLĐVN cho 5 cá nhân.