Xuất phát từ việc đầu tư dàn trải không hiệu quả nhiều lĩnh vực ngoài ngành CN tàu thuỷ của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin), thành lập hơn 200 Cty con không đủ năng lực SXKD; tổng tài sản của Vinashin khoảng trên 90.000 tỉ đồng, vốn điều lệ 9.000 tỉ đồng, nhưng tổng dư nợ trên 80.000 tỉ đồng, hiện nay 7.314 CNLĐ của Vinashin thiếu việc làm, tập đoàn đang nợ 103,47 tỉ đồng tiền lương và 143,98 tỉ đồng tiền BHXH của NLĐ.

Thực hiện Quyết định 926/QĐ-TTg, ngày 18.6.2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp, cấu trúc lại Vinashin, Vinashin sẽ bàn giao cho Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN và TCty Hàng hải VN 14 đơn vị chính và các thành viên phụ thuộc với gần 6.000 CNLĐ và khoản nợ khoảng 20.000 tỉ đồng. CĐ bàn giao 20 CĐCS, 12 CĐCS thành viên với khoảng trên 5.000 đoàn viên.

Công nhân Vinashin tại nhà máy đóng tàu Phà Rừng. (Ảnh minh họa).

Qua đó, Ban Thường vụ CĐ Vinashin đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, gặp gỡ trao đổi cùng CĐ Dầu khí VN, CĐ TCty Hàng hải thành lập tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các thủ tục, hồ sơ bàn giao đúng nguyên tắc, quy định đề ra. Đồng thời tăng cường tuyên truyền để CB CNVCLĐ hiểu được mục tiêu tái cơ cấu Vinashin không phải là để giảm nợ, mà là duy trì, phát triển ngành CN đóng tàu và sửa chữa tàu biển, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, năng lực đã và đang đầu tư, đảm bảo đời sống NLĐ.

Tổng LĐLĐVN đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép Vinashin được áp dụng thực hiện Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg, ngày 23.2.2009 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc hỗ trợ đối NLĐ mất việc làm trong DN gặp khó khăn do suy giảm kinh tế”. Theo đó, Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho các đơn vị của Vinashin được vay để giải quyết tiền nợ lương CNLĐ, tiền nợ đóng BHXH, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc với lãi suất 0% trong thời hạn 12 tháng. Đồng thời, chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội cho NLĐ thiếu việc làm, mất việc làm được vay vốn để tự tạo việc làm, học nghề với lãi suất ưu đãi theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg, ngày 27.9.2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính thì Tổng LĐLĐVN đã chỉ đạo các CĐ tiếp nhận và bàn giao trước mắt làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục CNVCLĐ để hiểu và chia sẻ với đơn vị; chủ động tham gia cùng chuyên môn giải quyết các vấn đề nợ lương, nợ BHXH cũng như các chế độ khác của NLĐ. Đồng thời chỉ đạo các tổ CĐ làm tốt công tác kiểm tra, chốt số liệu và hồ sơ cần thiết phục vụ cho công tác chuyển giao các CĐCS; kiểm tra phân cấp quản lý các CĐ thành viên, CĐ TCty trong quá trình thực hiện chức năng của mình, đồng thời nắm bắt thông tin cụ thể của từng tổ CĐCS để giải quyết kịp thời những vướng mắc cũng như kiến nghị của NLĐ.    

Đ.Tiến