Để có tư liệu cho bài viết, tác giả Võ Thị Điệp đã cập nhật nhiều thông tin liên quan đến NLĐ tại các DN trên địa bàn mình sinh sống và làm việc. Qua đó, tác giả đã nhận thấy thực tế ở nhiều nơi, nhất là trong các doanh nghiệp, người lao động chưa quan tâm nhiều và chưa hiểu biết sâu sắc về pháp luật lao động. Khi vào làm việc ở công ty, họ chỉ chú trọng đến những nhu cầu cơ bản như: Tiền lương, ngày giờ công lao động, thu nhập tăng thêm, chế độ bảo hiểm…. Trong khi đó, còn những nội dung rất quan trọng khác có liên quan mà người lao động ít chú ý như: Điều kiện lao động, môi trường lao động, giải quyết tai nạn lao động (nếu có), an toàn lao động, vấn đề lao động nữ, vấn đề xử lý kỷ luật lao động…. Còn người sử dụng lao động thì cũng chưa thật sự quan tâm nhiều đến việc giúp cho người lao động hiểu biết cặn kẽ Luật lao động, một phần do yếu tố khách quan về thời gian, phương tiện, con người…

Trước thực trạng nêu trên, tác giả Võ Thị Điệp đã đề ra giải pháp: Tại các doanh nghiệp phải đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng như tư vấn pháp lý của tổ chức Công đoàn. Muốn vậy, 100% DN bắt buộc phải có thành lập tổ chức Công đoàn, từ doanh nghiệp tư nhân cho đến doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động và người sử dụng lao động. Trong vai trò này, Công đoàn phải là người chủ động đưa pháp luật đến với người lao động và người sử dụng lao động, bằng những phương pháp, cách thức mang lại hiệu quả.

Trong điều kiện hoạt động đặc thù ở các doanh nghiệp, cường độ và nhịp độ lao động khẩn trương, ít có điều kiện tập hợp người lao động tham gia các hoạt động tập trung, nên Công đoàn cần linh hoạt, sáng tạo, sử dụng những “cách làm mới” trong công tác tuyên truyền pháp luật. Trích lục những nội dung quan trọng trong tài liệu Luật lao động đem treo, dán ở nơi tập trung đông người như hội trường, nhà ăn, các phân xưởng sản xuất…; tranh thủ phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật đến từng tổ, nhóm người lao động trong giờ nghỉ trưa, nghỉ giữa ca để họ trao đổi, bàn bạc cùng nhau, qua đó nâng cao nhận thức, hiểu biết; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về lao động trong công nhân lao động nhân các sự kiện, lễ kỷ niệm….; lồng ghép trong các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ của công ty để tuyên truyền luật lao động thông qua biểu diễn kịch, tiểu phẩm…

Tại mỗi doanh nghiệp, cần lựa chọn bố trí cán bộ tư vấn pháp lý có kinh nghiệm. Tuy nhiên, cần phải nói thêm, đây không chỉ là người đại diện pháp luật của công ty để thực hiện việc đối ngoại nhằm bảo vệ quyền lợi của công ty khi có các vấn đề tranh chấp, kiện tụng… mà quan trọng ở đây là tư vấn nội bộ, kịp thời giúp cho tất cả mọi người trong công ty giải quyết được những vấn đề vướng mắc về pháp luật, nhất là luật lao động. Nên dành thời gian nhất định và bố trí nơi làm việc, tiếp xúc thuận lợi, cởi mở giúp người lao động mạnh dạn, chủ động đến yêu cầu tư vấn.

Vai trò của Công đoàn trong công tác phổ biến pháp luật tại các doanh nghiệp là hết sức cần thiết. Công đoàn cần làm tốt việc gắn kết người lao động với người sử dụng lao động. Đặc biệt là phân tích, chỉ rõ, hiến kế, đề xuất giúp người sử dụng lao động thỏa mãn những yêu cầu chính đáng của người lao động, không để vì lợi ích trước mắt của chủ doanh nghiệp mà làm ảnh hưởng đến “lòng tin” của người lao động, từ đó có thể sẽ dần dần làm cho người lao động “rời xa” công ty. Và đương nhiên là họ sẽ tìm đến những doanh nghiệp khác trong điều kiện thị trường lao động đang nhộn nhịp như hiện nay, vấn đề tìm việc làm không mấy khó khăn đối với người lao động!

Qua bài viết của tác giả Võ Thị Điệp, ta có thể thấy: Không riêng gì người lao động, kể cả người sử dụng lao động cũng cần phải hiểu biết thấu đáo pháp luật về lao động. Có như thế mới tạo ra mối quan hệ lao động hài hòa, xây dựng được môi trường lao động thân thiện, hợp lý, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, phát triển sản xuất, phát triển nền kinh tế cho toàn xã hội.