Trước tình hình phát triển của các DN, LĐLĐ huyện Lương Sơn đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Với nhiều giải pháp tích cực, trong nhiệm kỳ 2008 - 2013, CĐ huyện đã thành lập được 11 CĐCS với 1.376 đoàn viên mới. Kết quả đã tác động trực tiếp đến người sử dụng LĐ và NLĐ trong DN, qua đó thu hút sự quan tâm của lãnh dạo, các cấp ủy Đảng và chính quyền...

Tuy nhiên trong thực tế, việc thành lập CĐ các DN ngoài nhà nước và vốn đầu tư nước ngoài chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa tương xứng với số lượng DN đang hoạt động trên địa bàn huyện, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ bị xâm phạm. Việc vận động thành lập CĐCS tại DN thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào ý thức chấp hành pháp luật của chủ DN. Trong khi đó, công tác phát triển tổ chức cơ sở Đảng ở các DN ngoài nhà nước tỉ lệ còn thấp; CBCĐ hoạt động kiêm nhiệm, phụ thuộc vào giới chủ, ít có điều kiện tham gia tập huấn nghiệp vụ, nên còn bộc lộ nhiều hạn chế...

Những bất cập nói trên của huyện Lương Sơn cũng là hiện tượng khá phổ biến ở nhiều nơi. Để công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS khối ngoài nhà nước được thuận lợi, đề nghị các cấp ủy, chính quyền cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực thi chính sách pháp luật đối với các DN trên địa bàn và chú trọng công tác phát triển Đảng trong các DN. Đồng thời, cần dành nhiều thời gian hợp lý đào tạo kiến thức văn hóa ứng xử trong DN, tác phong công nghiệp cho NLĐ và tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến CNLĐ, nhất là trong các DN chưa có tổ chức cơ sở Đảng, chưa có CĐCS.