Theo báo cáo của Trưởng ban Chính sách kinh tế xã hội và Thi đua khen thưởng (Tổng LĐLĐVN) Đặng Quang Điều, đến ngày 20.2, bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng đã nhận được 183 hồ sơ của 43 tỉnh, thành phố, 15 bộ ngành giới thiệu, trong đó có 100 tập thể, 83 cá nhân.

Bộ phận giúp việc Hội đồng đã đưa ra 2 phương án để trình Hội đồng quyết định. Theo phương án 1, tổ giúp việc đã chọn ra 35 tập thể, cá nhân (22 tập thể, 13 cá nhân) để đưa vào danh sách trình Hội đồng. Tổ giúp việc đã phân loại theo 5 nhóm ngành, lĩnh vực, cụ thể: Trong 22 tập thể thì lĩnh vực kinh tế có 10; văn hóa xã hội có 3; quốc phòng, an ninh, đối ngoại có 4; khoa học công nghệ có 2; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có 3.

Đối với 13 cá nhân được chọn: Lĩnh vực kinh tế có 3 cá nhân; văn hóa xã hội, thể thao 4 cá nhân; quốc phòng an ninh 2; khoa học công nghệ 3; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 2 cá nhân.

Tổ giúp việc cũng đưa ra phương án 2 là theo hồ sơ do bộ, ngành địa phương giới thiệu, kết hợp với giới thiệu của các thành viên Hội đồng và Báo Lao Động. Phương án này chọn ra 38 tập thể, cá nhân (21 tập thể và 18 cá nhân).

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến về các phương án bình chọn; tiêu chí bình chọn; đánh giá, nhận xét về các đối tượng tập thể, cá nhân được giới thiệu để có thể chọn ra những tập thể, cá nhân nổi bật, xứng đáng nhất.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Cường cho biết, Hội đồng thống nhất chọn phương án bình chọn kết hợp giữa phương án 1 và phương án 2 của tổ giúp việc đề xuất. Đồng chí cũng đề nghị các thành viên Hội đồng xem xét danh sách 183 tập thể, cá nhân, nếu thấy tập thể, cá nhân nào cần phải bổ sung thông tin thì đề xuất bổ sung. Hội đồng sẽ tổ chức họp vào ngày 6.3 để thống nhất danh sách bình chọn lần cuối cùng. Đồng chí Bùi Văn Cường cũng tiếp thu một số ý kiến của các thành viên để làm việc với Ban Thi đua khen thưởng T.Ư.