Ủng hộ của NLĐ là cốt lõi

Muốn được NLĐ ủng hộ, CĐCS phải là CĐ có chất lượng, xứng đáng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích cho đoàn viên và NLĐ. Từ nhận thức trên, bên cạnh nỗ lực để có được thành tích vượt rất xa chỉ tiêu số lượng trên giao, vấn đề chất lượng công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS luôn là mối quan tâm hàng đầu của LĐLĐ quận. Hầu hết các CĐCS mới thành lập đều hoạt động rất tốt, bám sát sự chỉ đạo của LĐLĐ quận và thực hiện tốt chức năng của tổ chức CĐ, được đoàn viên và NLĐ tin tưởng, ủng hộ.

Từ thực tế việc làm trong thời gian qua, có thể khẳng định, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS muốn hiệu quả và chất lượng thì phải đặt NLĐ là trung tâm. Nói cách khác, chất lượng đoàn viên vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công tác phát triển tổ chức CĐ. Bởi lẽ, thành lập được CĐ hay không, điều kiện cần là phải có đủ số lượng NLĐ tự nguyện gia nhập CĐ. Và sau đó, CĐ có hoạt động đúng chức năng và hiệu quả hay không là dựa trên sự đoàn kết, ủng hộ của đoàn viên, NLĐ.

Cán bộ CĐ không được vô cảm, sách nhiễu

Để đảm bảo yêu cầu như đã đề cập trên đây, trong quá trình tổ chức thực hiện, LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đã áp dụng rất nhiều biện pháp, có thể đúc rút một số kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS phải quán triệt tinh thần rất văn minh của Điều 17 Điều lệ CĐVN. Sở dĩ đánh giá tinh thần Điều 17 Điều lệ CĐVN (gọi tắt là Điều 17) rất văn minh là bởi nó tiếp cận đúng bản chất của tổ chức CĐ và tiếp cận với yêu cầu thời đại. Tuy chưa thể ngay lập tức áp dụng hoàn toàn quy trình thành lập CĐ theo Điều 17, nhưng khi bắt tay vào thành lập CĐCS thì Điều 17 là điều đầu tiên phải nghĩ đến. Đối với các đơn vị phù hợp và thuận lợi thì áp dụng hoàn toàn quy trình đó. Còn đối với các đơn vị còn lại, thì vẫn phải tiến hành vận động thông qua ban vận động ở cơ sở, để NLĐ hiểu về CĐ, về quyền, lợi ích và nghĩa vụ của đoàn viên, qua đó họ tự nguyện gia nhập CĐ. Làm được như vậy đã đảm bảo 90% yêu cầu của Điều 17. Chỉ khác nhau ở chỗ tổ chức hay không tổ chức hội nghị thành lập do điều kiện DN khó khăn, làm việc phân tán. Lúc đó mới ra quyết định thành lập CĐ theo hình thức cũ. Thực hiện như vậy, năm 2015, LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đã thành lập được 1 CĐCS đầy đủ theo quy trình của Điều 17 là CĐ Cty TNHH Alt Plus Việt Nam với 94 đoàn viên.

Thứ hai, tận dụng tối đa những thuận lợi do pháp luật đem lại để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Đặc biệt là cơ hội tiếp cận DN khi thực hiện thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương, nội quy LĐ và triển khai các hoạt động CĐ, chăm lo NLĐ trong DN chưa có tổ chức CĐ nhưng đã thực hiện nghĩa vụ nộp kinh phí CĐ. Qua đó tìm kiếm cơ hội tiếp cận NLĐ và chọn lựa các cá nhân tích cực làm hạt nhân vận động tại DN. Trong số 22 CĐCS thành lập năm 2015, có đến 80% số CĐCS được thành lập từ cách tiếp cận này.

Thứ ba, vận động NLĐ gia nhập CĐ không thể chỉ qua lời nói thuyết phục, mà còn bằng việc làm thuyết phục và vai trò của cán bộ LĐLĐ quận trong vấn đề này hết sức quan trọng. LĐLĐ quận đã xây dựng nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp, từng bước nâng lên tầm văn hóa. Trong đó có những giá trị cơ bản như: Thực chất, nói đi đôi với làm, khoa học, coi đoàn viên, NLĐ là thân chủ... Đặc biệt là xóa bỏ hoàn toàn hiện tượng hành chính hóa, vô cảm, sách nhiễu.

Thứ tư, đơn giản hóa song vẫn đảm bảo đúng quy định các quy trình, thủ tục liên quan đến hoạt động quản lý của CĐ nói chung, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS nói riêng. Xây dựng các bộ mẫu hướng dẫn, danh sách các văn bản, thủ tục cung cấp cho cơ sở, tiết kiệm thời gian và công sức nghiên cứu, thực hiện.

Những kinh nghiệm trên cùng với nỗ lực vượt bậc của BCH LĐLĐ quận Nam Từ Liêm đã đem lại kết quả tốt đẹp, được LĐLĐ TP.Hà Nội trao tặng bằng khen năm 2015.

Bài viết tham dự Cuộc thi viết về sáng kiến phát triển đoàn viên, khoảng 700-800 chữ, phản ánh, phân tích cách vận động, phát triển đoàn viên hiệu quả tại cơ sở, khuyến khích có ảnh kèm theo. Bài dự thi gửi về địa chỉ phattriendoanvien2016@gmail.com hoặc tòa soạn Báo Lao Động, số 167/15 Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội.