1/ Yêu cầu về bài dự thi:

- Viết về những hoạt động vì quyền lợi của NLĐ tại đơn vị, DN.

- Cách thức đàm phán, thương lượng để ký TƯLĐTT với những quy định cao hơn luật.

- Giải quyết khi xảy ra mâu thuẫn trong quan hệ LĐ.

- Kinh nghiệm giải quyết khi xảy ra ngừng việc tập thể.

- Vai trò của CĐ trong lĩnh vực này (đề xuất, tham mưu với DN, đưa ra sáng kiến...).

- Mỗi bài viết không quá 1.000 chữ; có thể viết tay, email. Khuyến khích các bài viết có ảnh kèm theo là những hoạt động tại DN.

Ban tổ chức sẽ lựa chọn những bài viết có chất lượng để đăng trên báo Lao Động hoặc tại www.laodong.com.vn


2/ Đối tượng dự thi:

- CNLĐ tại các DN thuộc mọi thành phần kinh tế.

- Cán bộ CĐ từ tổ trưởng, tổ phó CĐ trở lên.

- Người sử dụng LĐ (là người Việt Nam và người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam).

- Các cán bộ, chuyên gia, tư vấn viên của các văn phòng tư vấn pháp luật.


3/ Thời gian và địa chỉ gửi dự thi:

- Ban tổ chức nhận bài từ 1.8 - 30.11.2014 (thời gian nhận bài tính bằng thông tin hiển thị trên email hoặc dấu bưu điện).

- Bài và ảnh gửi về:

thiphapluatbld@gmail.com hoặc Ban Công đoàn, Báo Lao Động, 167/15 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Tất cả các bài dự thi thuộc bản quyền sử dụng của Báo Lao Động và không trả lại khi không được đăng tải hoặc không đoạt giải.


4/ Giải thưởng

- Các bài dự thi đăng trên báo Lao Động sẽ được Hội đồng tư vấn gồm các lãnh đạo, chuyên gia cao cấp của Tổng LĐLĐVN, Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Viện Nghiên cứu... chấm thi.

- Ban tổ chức sẽ trao 3 giải thưởng, gồm: 1 giải nhất trị giá 15 triệu đồng (hiện vật và tiền mặt), 1 giải nhì trị giá 7 triệu đồng (hiện vật và tiền mặt), 1 giải ba trị giá 3 triệu đồng (hiện vật và tiền mặt). Ban tổ chức sẽ tổ chức quảng bá, tuyên truyền cho cá nhân, DN trong những bài đoạt giải thưởng.

- Lễ trao giải sẽ diễn ra vào tháng 12.2014.

Cuộc thi “Thực hiện tốt quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ để xây dựng quan hệ LĐ hài hòa, bền vững” nằm trong Dự án “Truyền thông vì mối quan hệ LĐ bền vững” với mục tiêu khuyến khích đối thoại về quyền của NLĐ qua tiếng nói của chính NLĐ và quảng bá các giải pháp sáng tạo ở địa phương do Báo Lao Động phối hợp với Quỹ Châu Á thực hiện.