Theo đó, năm 2013, thu nhập bình quân của NLĐ đạt gần 6,7 triệu đồng/tháng/người, tăng 8,5% so với năm 2012 và cao hơn nhiều so với mặt bằng thu nhập chung của địa phương. Đây là kết quả của sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm rất lớn của tập thể cán bộ, công nhân viên dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Giám đốc và sự tham mưu của các đoàn thể trong Cty. 

Hội nghị cũng được nghe Chủ tịch CĐCS Cty Nguyễn Văn Nâu báo cáo tình hình thực hiện TƯLĐTT. TƯLĐTT được ký giữa đại diện CĐCS và lãnh đạo Cty có nhiều điều có lợi cho NLĐ so với qui định chung, như: Chế độ nâng cao trình độ cho NLĐ, thời giờ làm (44 giờ/tuần), nghỉ giữa ca... Năm qua Ban Chấp hành CĐCS đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu; chủ động phối hợp, tham gia cùng chuyên môn thực hiện và ban hành các quy định, quy chế, chế độ chính sách liên quan đến trách nhiệm, quyền lợi của NLĐ. Nhiều hoạt động phong trào được CĐCS chủ trì tổ chức quy mô và thiết thực cho NLĐ như các phong trào: “Xanh - sạch - đẹp”, “Phụ nữ hai giỏi”, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Điều kiện làm việc luôn được cải thiện, đời sống của NLĐ ngày càng được nâng cao.
Quản đốc Phân xưởng Dán bao Đinh Văn Hoàng phát biểu: “Lãnh đạo Cty luôn phối hợp với tổ chức CĐ đề ra những chính sách có lợi cho NLĐ, tạo điều kiện hết mức để chúng tôi phát huy được hết khả năng của mình. Công việc được duy trì ổn định, lương tăng, đời sống vật chất - tinh thần được quan tâm và ngày càng cải thiện. NLĐ chúng tôi không ngừng học hỏi để nâng cao tay nghề, trình độ kỹ thuật, tăng cường đoàn kết nội bộ để hoàn thành nhiệm vụ kinh tế 2014”. 

 

Tổng Giám đốc TCty Thuốc lá Việt Nam Trần Sơn Châu phát biểu chỉ đạo nhấn mạnh: Ban lãnh đạo và CĐCS Cty cần không ngừng phối hợp chặt chẽ, có những chỉ đạo đúng đắn để không ngừng nâng cao đời sống vật chất - tinh thần cho cán bộ, CNVCLĐ, qua đó mọi người cùng chung tay phát triển đơn vị...