Ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch CĐ các KCN-CX Hà Nội - cho biết, BCH CĐCS đã làm việc nhiều lần và ra thông báo cuối cùng của chủ DN là chỉ tăng thêm 150.000đ vào lương cơ bản. Do TGĐ Cty TNHH Sushisim rút tiền trợ cấp chuyên cần từ 357.000đ/người/tháng xuống 257.000đ/người/tháng và cho thêm 150.000đ/người/tháng rồi cộng vào lương cơ bản  từ 2.350.000đ/người/tháng lên 2.600.000đ/người/tháng, nên CN không đồng ý.

Theo ông Toản, Cty TNHH Sushisim đang gặp khó khăn trong SXKD, trong 2 tháng qua vào thứ 6 hằng tuần CN phải nghỉ việc, hưởng lương cơ bản. Ngày 2.8, CN tiếp tục đình công.