Để giảm thiểu TNLĐ, bệnh nghề nghiệp cho CBCNV làm việc ở môi trường sản xuất kinh doanh ximăng, trong đó ảnh hưởng chủ yếu bởi các yếu tố: vi khí hậu, bức xạ, ánh sáng, tiếng ồn, bụi, rung, bụi khí độc, phóng xạ… hàng năm CĐ Cty phối hợp với chuyên môn thường xuyên duy trì và  phát huy tốt vai trò kiểm tra, giám sát hàng ngày tại các vị trí sản xuất, kịp thời phát hiện những nguy cơ, sự cố mất ATLĐ, nhắc nhở NLĐ chấp hành tốt nội quy về ATVSLĐ…

 
 Tại Cty ximăng Bỉm Sơn, CĐ luôn phối hợp với chuyên môn tổ chức các khóa đào tạo, nâng cao kỹ năng ATVSLĐ cho NLĐ.

Một trong những phong trào thi đua rất quan trọng của tổ chức CĐ Cty đã được  thực hiện tốt đó là phong trào “Xanh- sạch- đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” gắn với thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để cải thiện môi trường và điều kiện làm việc trong các đơn vị và được đông đảo CNLĐ tham gia hưởng ứng.

Nhiều đề tài, sáng kiến mới, cách làm hay của NLĐ đã góp phần cải thiện môi trường, nâng cao năng suất lao động, phòng ngừa được TNLĐ, bệnh nghề nghiệp, khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường tại các vị trí sản xuất. Điển hình “Sáng kiến mới, cách làm hay” về cải thiện điều kiện môi trường làm việc cho CBCNV. Đó là: Cứ vào dịp tháng 10 hàng năm, ngoài nhiệm vụ SXKD, các đơn vị trong Cty đều triển khai làm dự toán kế hoạch ngân sách cho năm tiếp theo. Cũng tại thời điểm trên, Cty thông báo cho tất cả các đơn vị triển khai rà soát, dự báo và thống kê tất cả những vị trí, những công việc, tình trạng thiết bị, có tiềm ẩn nguy cơ gây ra TNLĐ, môi trường làm việc ảnh hưởng bệnh nghề nghiệp, trong đó đặc biệt quan tâm đến những vị trí có nguy cơ ảnh hưởng bởi các yếu tố dễ gây bệnh nghề nghiệp và sức khỏe cho NLĐ…

Tất cả các nguy cơ tiềm ẩn trên đều được cảnh báo, phòng ngừa đến mọi người có liên quan, bằng các hình thức tuyên truyền như:  panô, biển báo, biển cấm, biển hướng dẫn, mạng truyền thanh nội bộ, mạng IDO Cty, các hội nghị tổ, đội ca… và cũng tại các vị trí có nguy cơ tiềm ẩn trên các đơn vị đều bố trí tối thiểu có một an toàn vệ sinh viên  trực tiếp làm việc.

Đối với những công việc phát sinh theo lệnh sản xuất hoặc phiếu giao việc. Khi lập biện pháp an toàn, đều có nội dung dự báo về những tiềm ẩn nguy cơ gây TNLĐ, bệnh nghề nghiệp và ô nhiễm môi trường.

Trước khi thi công những tiềm ẩn nguy cơ được hướng dẫn đến mọi người liên quan tham gia để phòng ngừa. Cách làm trên thực tế trong nhiều năm qua đã từng bước góp phần giảm thiểu TNLĐ và bệnh nghề nghiệp. Đặc biệt việc cải thiện môi trường làm việc đúng theo hướng chuyên nghiệp, tạo môi trường làm việc tốt nhất cho NLĐ, mang lại hiệu quả cao cho SXKD.