Hiệu quả từ các phong trào thi đua

Các phong trào thi đua do CĐ Cty phát động như: “LĐ giỏi, LĐ sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo ATVSLĐ”; “Chung tay bảo vệ môi trường”, “Phát huy sáng kiến, tự giác chấp hành triệt để mọi nội quy, quy chế về bảo vệ môi trường”.. đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của NLĐ.

 Cty đã dùng xe đào, xe ủi đã giảm được bụi bẩn, công sức NLĐ

Để đảm bảo an toàn và giảm tốn kém công sức, giảm vất vả cho NLĐ, hàng loạt sáng kiến CB CNV đã được nghiên cứu, áp dụng vào sản xuất. Ví dụ: Việc thi công lắp ráp công trình nước của Cty tốn rất nhiều thời gian và nhiều công sức của NLĐ.Đặc biệt, việc lắp đặt, đào đất lên và thi công đường ống nước là một cực hình của NLĐ. Bởi vậy, thay vào đó tại Cty đã dùng xe đào, xe ủi đã giảm được bụi bẩn, mồ hôi sức khỏe NLĐ trong các bộ phận sản xuất, làm mát và làm sạch công trình, qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe NLĐ...

Phần lớn đội ngũ CN trong Cty chủ yếu xuất thân từ nông thôn, trên 60% chưa qua đào tạo nghề ở các trường chuyên nghiệp, hiểu biết pháp luật thấp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp chưa cao. Vì vậy, một số không ít CN nhận thức về tầm quan trọng của điều kiện và môi trường làm việc cũng như công tác ATVSLĐ chưa tốt. Nên khi được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân nhưng CN cũng không sử dụng.

Để giải quyết vấn đề trên, lãnh đạo Cty đã tổ chức các lớp đào tạo nghề, tổ chức thi nâng bậc để CN hiểu biết nhiều hơn về môi trường làm việc, để nâng cao ý thức sử dụng thiết bị BHLĐ, giúp đỡ lẫn nhau trong Cty để cải tạo môi trường hoàn thiện hơn.

 Cần đổi mới công nghệ

Muốn cải thiện điều kiện làm việc cho CN thì Cty cần đầu tư đổi mới công nghệ, căn cứ vào yêu cầu của  việc sản xuất kinh doanh và điều kiện cơ sở vật chất và vốn, tìm biện pháp chuyển đổi công nghệ phù hợp theo hướng hiện đại, nhằm khắc phục ảnh hưởng không tốt đến môi trường và sức khỏe CN.

Có thể từng bước tiến hành cơ giới hóa, tự động hóa các khâu không an toàn khi làm việc bằng sức người thủ công; tạo các thiết bị che chắn phù hợp trong quá trình vận hành và sử dụng máy móc, nhằm cách ly người CN ra khỏi vùng nguy hiểm, để vận hành thiết bị có thể ngăn chặn tác động xấu do sự cố xảy ra.

Cần trang bị phương tiện cá nhân được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng của nhà nước, việc quản lý cấp phát sử dụng theo quy định của pháp luật. Người sử dụng lao động phải tiến hành kiểm tra chất lượng phương tiện bảo vệ cá nhân trước khi cấp phát và kiểm tra định kỳ theo tiêu chuẩn, NLĐ phải kiểm tra trước khi sử dụng.

Các cấp CĐCS cần tăng cường tuyên truyền, thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.  

Trà Thị Họa My (Chi nhánh Cty CP xây dựng cấp thoát nước số 12 tại Phú Yên)