Năm 2012, nhờ tiến hành đồng bộ các giải pháp cải tiến quản lý, tổ chức lại sản xuất, đến ngày 25.12.2012 Cty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh,  trong đó giá trị sản xuất công nghiệp, doanh thu tiêu thụ đều vượt trên 20% so với năm trước. Hiện nay, 100% lao động Cty được mua BHXH, BHYT với tổng số tiền mỗi năm hơn 14 tỉ đồng và thu nhập bình quân lao động không dưới 5,5 triệu đồng/người. Cty đang trợ dưỡng thường xuyên 30 em là nạn nhân chất độc da cam, xây dựng nhà tình nghĩa, đóng góp Quỹ Vì người nghèo, Quỹ TLV Lao Động... với kinh phí mỗi năm trên 500 triệu đồng. Dự kiến năm 2013 Cty sẽ nâng mức tăng trưởng lên 20% và có nhu cầu tuyển thêm 400 lao động ngành may và 50 lao động ngành dệt khăn bông.