Cty CP khí đốt Thái Dương chuyên kinh doanh, sang chiết nạp gas cung ứng chiếm tỉ trọng lớn trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Để tạo môi trường làm việc an toàn, trong những năm qua, công tác BHLĐ được Cty thường xuyên quan tâm chú trọng, đặc biệt là công tác diễn tập phòng cháy chữa cháy.

CĐCS Cty thường xuyên phối hợp với chuyên môn thành lập Hội đồng BHLĐ, thành lập mạng lưới ATVSV. Hàng năm, tại Cty đã xây dựng kế hoạch BHLĐ với 5 nội dung: Các biện pháp về kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy nổ, vệ sinh lao động, phòng chống độc hại, cải thiện điều kiện làm việc; việc mua sắm trang thiết bị phương tiện bảo vệ cá nhân; công tác chăm sóc sức khỏe cho NLĐ và công tác tuyên truyền giáo dục, huấn luyện về BHLĐ.

Với kế hoạc đề ra, hàng năm Cty phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức diễn tập Phòng cháy, chữa cháy, nhằm giúp cho NLĐ làm việc tại Cty nhận thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm và khả năng xử lý tình huống khi có sự cố cháy xảy ra cũng như việc chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống cháy, nổ đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng tài sản, vật tư, trong đơn vị… đồng thời đảm bảo môi trường làm việc an toàn.

Bên cạnh đó, để tạo cảnh quan môi trường làm việc thoáng mát, CĐ đã cùng chuyên môn thường xuyên phát động trồng cây xanh tại Cty. Đi đôi với tạo cảnh quan môi trường làm việc, lãnh đạo Cty đã đầu tư bếp ăn tập thể, có sân chơi thể thao như bóng bàn, cầu lông nhằm rèn luyện và tăng cường  sức khỏe cho đội ngũ NLĐ.

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ, CĐ Cty luôn quan tâm tới công tác tuyên truyền, huấn luyện cho 100% NLĐ tại đơn vị. Hàng năm, Cty đã chi cho công tác BHLĐ với số tiền hơn 100 triệu đồng. Công tác khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ, đặc biệt là LĐ trực tiếp được thường xuyên quan tâm. Do vậy nhiều năm qua, kể từ khi thành lập Cty đến nay toàn đơn vị không có TNLĐ, bệnh nghề nghiệp.

Với kết quả đạt được, CĐ Cty cổ phần khí đốt Thái Dương, năm 2012 được LĐLĐ tỉnh Lào Cai trao tặng cờ thi đua chuyên đề “Xanh- Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”, được Bộ Y tế tặng Bằng khen về công tác “An toàn vệ sinh  lao động”.