Nhận thức sâu sắc về môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp, sức khỏe của CBCNV chính là những giá trị  khẳng định tính bền vững trên con đường phát triển.

 
Các bệ khuôn gia công tổng đoạn được lắp đặt nhà che nắng di động, giúp người lao động tránh được nắng, mưa và các điều kiện thời tiết khắc nghiệt

Năm 2008, lãnh đạo Cty đã mạnh dạn tìm hiểu và chính thức áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn Quốc tế  ISO 14001- 2004 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chính sách về môi trường của Công ty là:

Nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường cho toàn thể CB-CNV; tuân thủ pháp luật và các yêu cầu khác liên quan đến các khía cạnh môi trường của Cty; áp dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu những tác động bất lợi đến môi trường do các hoạt động của Cty; nỗ lực thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 14001- 2004.

Với vai trò là tổ chức đại diện cho NLĐ, có trách nhiệm chăm lo đến quyền lợi, cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ, CĐ đã cùng lãnh đạo Cty xem xét, xây dựng các quy trình kiểm soát tất cả hoạt động sản xuất, các tác động tới môi trường, phương án xử lý phù hợp với pháp luật VN.

Cty đã xây dựng hệ thống các loại thùng rác (thùng rác thông thường, thùng rác nguy hại và thùng sắt vụn), được đánh dấu rõ ràng, bố trí đầy đủ trên khắp hiện trường, thuận tiện cho mọi người vất và phân loại rác ngay từ đầu nguồn thải. Cty đã xây dựng 1 ga chứa rác tập trung với đầy đủ mái che, tường và gờ chống tràn, chia làm các khu vực lưu trữ các loại rác thải rác thải.

 

 Khu vực âu đà được lắp đặt nhà che nắng, giúp người lao động tránh được nắng, mưa và các điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Việc vận chuyển, xử lý công đoạn cuối đối với rác thải được thực hiện bởi các đơn vị có đầy đủ chức năng, được cấp giấy chứng nhận có khả năng thực hiện việc xử lý rác thải theo đúng quy định Pháp luật.

Việc bảo quản, sử dụng các loại hóa chất đảm bảo an toàn cho NLĐ, không gây ảnh hưởng tới môi trường. Công ty đã lập danh mục các loại hóa chất, với đầy đủ các khuyến cáo về an toàn sử dụng hóa chất bằng tiếng Việt, dựa vào khuyến cáo này Cty đã xây dựng tiêu chuẩn trang cấp BHLĐ cá nhân cho NLĐ đảm bảo bảo vệ sức khỏe, an toàn khi làm việc với hóa chất.

Các khu vực lưu giữ hóa chất được ngăn cách riêng, có biện pháp chống tràn đổ, bay hơi, cháy nổl; các phương tiện cơ giới (ôtô, cần cẩu, xe nâng,…) được kiểm tra, sửa chữa kịp thời, đảm bảo hạn chế tối đa nguy cơ rò rỉ dầu, mỡ ra môi trường. Trong nhiều năm qua, tại Cty không xảy ra bất kỳ sự cố tràn đổ, cháy nổ hóa chất, không có người lao động mắc các bệnh nghề nghiệp liên quan tới sử dụng hóa chất.

Việc đo kiểm môi trường LĐ được tiến hành định kỳ hàng năm, kết quả đo kiểm được báo cáo trực tiếp tới lãnh đạo Cty, từ đó các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động của môi trường làm việc tới NLĐ được đề xuất, xem xét và thực hiện.

Trang thiết bị BHLĐ của NLĐ được Cty cung cấp đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng, phù hợp với từng nghành nghề, giúp ngăn ngừa và giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Những năm qua, số lượng người mắc bệnh nghề nghiệp của Cty là 101 người, toàn bộ bị điếc nghề nghiệp, đều là những CB-CNV đã làm việc lâu năm tại Công ty (50-55 tuổi). Đối với các ngành nghề năng nhọc, độc hại, Cty đã tổ chức chi trả bối dưỡng độc hại theo quy định của Bộ luật LĐ.

Để công tác ATVSLĐ-PCCN, cải thiện môi trường làm việc, bảo vệ sức khỏe cho CBCNV thực sự đi vào nhận thức của mỗi NLĐ, Cty đã thành lập phòng ATLĐ chuyên trách với 6 cán bộ có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành các quy định ATVSLĐ-PCCN, quy định bảo vệ môi trường; thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên với 122 người rải đều các tổ sản xuất (mỗi tổ 1 người), do CĐ Cty quản lý và tổ chức hoạt động, có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc mọi người chấp hành quy định ATVSLĐ-PCCN, đề xuất cho Cty các biện pháp đảm bảo an toàn khi làm việc.

Các ATVS viên được hưởng phụ cấp hàng tháng là  230.000 đồng/người/tháng; ký kết giao ước thi đua ATVSLĐ giữa lãnh đạo Cty với trưởng phòng, quản đốc, tổ trưởng và từng NLĐ; việc khen thưởng tập thể, tổ, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ-PCCN và bảo vệ môi trường diễn ra thường xuyên, qua đó nâng cao được ý thức của NLĐ.