Theo số liệu của Cục Quản lý môi trường y tế năm 2011, bệnh bụi phổi silic chiếm chủ yếu trong số các bệnh nghề nghiệp. Tính đến tháng 12.2011, bệnh bụi phổi silic chiếm 20.274 ca/27.246 ca (chiếm 75%), chủ yếu trong XD, công nghiệp, quốc phòng; điếc nghề nghiệp 4.202 ca (chiếm 15,6%). Đây là 2 loại  bệnh nghề nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất trong danh mục 25 bệnh nghề nghiệp ở VN. 

Hiện tại, số liệu thống kê bệnh nghề nghiệp trong ngành XD còn phân tán và chưa rõ ràng. Theo kết quả điều tra khả sát của Viện Nghiên cứu KHKT BHLĐ, thì bệnh phổi silic trong sản xuất vật liệu XD chiếm cao nhất 33,41% số người mắc bệnh này trên cả nước.