Tính đến giữa tháng 9, toàn bộ phần việc quan trọng nhất của năm là khối lượng công việc đảm bảo yêu cầu chống lũ năm 2014 đã cơ bản hoàn thành. Phần đào móng công trình, công trình dẫn dòng, xử lý nền móng đều đã hoàn tất việc thi công. 

 

CNLĐ trên công trình thủy điện Lai Châu đang tích cực thi đua LĐSX. Ảnh: Bắc Việt 

Các phần việc trọng yếu khác như đổ bê tông cửa nhận nước, đập tràn, cửa nhà máy… đều đang được gấp rút đẩy nhanh tốc độ thi công. Theo kế hoạch, trong tháng 9.2014, toàn công trường sẽ hoàn thành thi công 42.500 m3 bê tông thường, 30.000 m3 bê tông đầm lăn, khoan phun gia cố và chống thấm 2.500 m, lắp đặt các khe lưới, khe dẫn hướng, ống dẫn hơi… 

Để động viên CNLĐ tích cực làm việc, CĐ các đơn vị phối hợp với chuyên môn chăm lo tốt bữa ăn ca và chi thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.