Lãn công tự phát diễn ra vào sáng 3.3 do 1 tháng trước đó, đại diện NLĐ đã 2 lần gửi yêu sách đến BCH CĐCS đề nghị can thiệp để yêu cầu chủ DN tăng giá khoán sản phẩm. Theo phản ánh của CN, định mức khoán sản phẩm tại Rapexco Đại Nam rất cao, trong khi giá trị tiền công tính trên từng loại sản phẩm rất thấp và từ năm 2002 đến nay không tăng, do tình hình giá cả sinh hoạt đắt đỏ, thu nhập của NLĐ bình quân khoảng 1,2-1,3 triệu đồng/tháng, không đủ trang trải trong cuộc sống, mức phân phối thu nhập giữa các bộ phận không công bằng.

Ngay khi xảy ra lãn công, lãnh đạo CĐ các khu CN-khu KT Khánh Hoà đã yêu cầu đại diện chủ sử dụng LĐ đối thoại trực tiếp với CN. Trước mắt, Cty Rapexco Đại Nam (100% vốn nước ngoài) đã cam kết bằng văn bản sẽ nâng giá trị tiền công đối với 7 loại sản phẩm và tiếp tục duy trì khoản hỗ trợ khuyến khích LĐ chuyên cần đối với CN phân xưởng đan và chà nhám.

B.C