Hiện UBND tỉnh cũng đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn tất nhanh hồ sơ hoàn thuế của Công ty Sambo để sớm chi trả nợ BHXH tháng 11-12.2016 với hơn 441 triệu đồng và tiền phép năm 2016 trên 300 triệu đồng cho công nhân. Cũng theo ông Phong, vì chưa chốt được sổ nên hầu hết anh chị em công nhân trước đây vẫn đang thất nghiệp.

“Ông Lim Won Shik - Tổng Giám đốc hứa sẽ chi trả ngay cho người lao động sau khi được hoàn thuế. Vì vậy, hằng ngày tôi cùng với 2 anh chị em kế toán văn phòng vẫn đến Công ty làm các thủ tục, cắt cử công nhân thay phiên nhau cùng với lực lượng bảo vệ túc trực 24/24h không để chủ doanh nghiệp tẩu tán máy móc thiết bị ra khỏi Công ty cho đến khi thanh toán xong hết các khoản nợ cho công nhân”.

Trước đó, ngày 15.2, phát hiện chủ doanh nghiệp tẩu tán tài sản nên hơn 100 công nhân Cty Sambo đã đình công yêu cầu Công ty trả nợ lương, BHXH, phép năm...