Chủ động phối hợp

Theo đánh giá của BHXH VN, tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN không chỉ làm ảnh hưởng đến quỹ BHXH, BHYT, BHTN mà còn xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, làm giảm tính nghiêm minh của pháp luật và mục tiêu an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Theo lãnh đạo BHXH VN, để ngăn chặn và hạn chế nợ BHXH, BHYT, trước hết, cơ quan BHXH cần phải quán triệt, thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, đó là thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân. Đây là quan điểm đúng đắn, sáng suốt của Đảng, khẳng định trách nhiệm thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT không chỉ của riêng ngành BHXH mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và mọi người dân.

Thời gian tới, cơ quan BHXH chủ động hơn nữa trong phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm hạn chế tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn bảo vệ quyền lợi của NLĐ. Ngành BHXH tăng cường công tác truyền thông để mọi người dân hiểu rõ vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT, BHTN đối với cuộc sống; công khai thông tin các doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng BHXH trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp với cơ quan thi đua khen thưởng, cơ quan Đảng không xét thi đua khen thưởng, không công nhận tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh đối với các đơn vị, doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN.

Để giảm tình trạng nợ BHXH cũng như bảo vệ lợi ích hợp pháp của NLĐ, BHXH Việt Nam và Tổng LĐLĐVN đã ký kết quy chế phối hợp về trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu trong việc khởi kiện ra toà án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Năm 2017, BHXH Việt Nam và Tổng LĐLĐVN sẽ tích cực phối hợp kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện quy chế phối hợp nói chung, việc khởi kiện của tổ chức công đoàn và BHXH tại một số địa phương nói riêng. Trên cơ sở đó, kịp thời có những hướng dẫn, điều chỉnh trong việc thực hiện khởi kiện, đồng thời đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc gặp phải khi Tổ chức Công đoàn thực hiện quyền khởi kiện về nợ BHXH.

Đẩy mạnh cải cách hành chính

BHXH Việt Nam chỉ đạo quyết liệt các vụ, ban, đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP của Chính phủ; đồng thời, ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2016 trong đó trọng tâm là việc rà soát các TTHC đã ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản của ngành, qua đó kịp thời phát hiện để loại bỏ hoặc sửa đổi thủ tục không phù hợp nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của cá nhân, tổ chức. Năm 2015 BHXH Việt Nam đã cắt giảm từ 115 thủ tục xuống còn 33 thủ tục.

Năm 2016, BHXH Việt Nam tiếp tục rà soát bộ TTHC của ngành trong đó trọng tâm rà soát lĩnh vực giải quyết và chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Kết quả đã cắt giảm 1 thủ tục hành chính, giảm xuống còn 32 thủ tục; giảm 38% thành phần hồ sơ; giảm 42% tiêu thức trên tờ khai, biểu mẫu; giảm 54% quy trình, thao tác thực hiện.

Trong lĩnh vực ứng dụng CNTT, tháng 4.2016, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 640/QĐ-BHXH về kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của ngành giai đoạn 2016 - 2020 nhằm tin học hóa toàn diện trong các hoạt động quản lý và nghiệp vụ của ngành ở tất cả các lĩnh vực; đồng thời, liên thông dữ liệu với các bộ, ngành và các cơ quan liên quan để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại thông báo số 130/TB-VPCP ngày 15.6.2016, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bộ LĐTBXH xây dựng xong dự thảo nghị định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH để lấy ý kiến các chuyên gia và các bộ, ngành. Đến nay, dự thảo nghị định cơ bản hoàn thiện để gửi Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ ban hành.

Cùng với việc phối hợp xây dựng dự thảo nghị định, BHXH Việt Nam đã chủ động xây dựng quy trình nghiệp vụ về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH để triển khai thực hiện trong toàn quốc ngay sau khi nghị định có hiệu lực thi hành.

Để theo dõi trực tuyến công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, BHXH Việt Nam đã thiết kế phần mềm và lắp đặt xong hệ thống theo dõi trực tuyến tình hình giải quyết TTHC. Qua đó, BHXH Việt Nam sẽ thực hiện theo dõi, giám sát BHXH tỉnh, thành phố trong việc giải quyết TTHC; kịp thời xử lý tình trạng giải quyết chậm, muộn hoặc để tồn đọng hồ sơ BHXH của cá nhân, tổ chức nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

Đến nay, hơn 99,5% các cơ sở KCB trong cả nước đã kết nối thành công vào Cổng thông tin giám định BHYT điện tử.