Chủ tịch CĐ Y tế VN Trần Thị Bích Hằng đã thông báo tới toàn thể hội nghị bối cảnh, những diễn biến chính và kết quả của ĐH. Đại hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự đề ra và bầu BCH gồm 172 đồng chí, Đoàn Chủ tịch TLĐ gồm 24 đồng chí, bầu 5 đồng chí phó chủ tịch TLĐ, 15 đồng chí ủy viên UBKT TLĐ và Chủ nhiệm UBKT TLĐ. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ CĐ Y tế VN đã kêu gọi CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng thành công ĐH và sẽ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết ĐH XI CĐVN trong thời gian tới.