Trước đây doanh nghiệp này thường xảy ra tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể vì quyền lợi, lợi ích của người lao động vi xâm phạm. Nhận thấy những rắc rối và thiệt hại lớn về kinh tế sau những cuộc ngừng việc tập thể, lãnh đạo công ty đã quan tâm và tạo mọi điều kiện cho công đoàn phát triển, tham gia tuyên truyền pháp luật cho người lao động, đồng thời phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Vì thế mối quan hệ lao động trong công ty ngày càng được cải thiện.

Xác định con người là tài sản quý nhất của đoanh nghiệp, là nhân tố quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Vì vậy trong những năm qua, lãnh đạo và công đoàn công ty luôn phối hợp triển khai nhiều chương trình, hành động thiết thực trong công tác chăm lo đời sống cho người lao động, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm sóc sức khỏe và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Với phương châm "Có sức khỏe là có tất cả" nên một trong những vấn đề trọng tâm mà lãnh đạo và công đoàn công ty Maxport luôn quan tâm là các chế độ chính sách chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách như chế độ BHXH, BHYT, BHTN…, chế độ bồi dưỡng độc hại, tham gia xây dựng định mức lao động đảm bảo hài hòa và hợp lý với sức khỏe người lao động trong từng lĩnh vực, bảo đảm người lao động an tâm làm việc. Tổ chức bếp ăn tập thể để đảm bảo bữa ăn ngon, chất lượng, hợp vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hàng năm, Công đoàn đã phối hợp với Ban Giám đốc công ty xây dựng và ban hành Quy chế chăm sóc sức khỏe người lao động. Theo đó, 100% người lao động được khám sức khỏe định kỳ với những danh mục, mức khám cao hơn so với Nhà nước quy định, khám bệnh nghề nghiệp cho những lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc,độc hại. Sau khi khám sức khỏe đều có phân loại và sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe người lao động.

Như vậy để xây dựng được mối quan hệ hài hòa, ổn định trong công ty phải khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn. Công đoàn đã hoạt động tích cực và có hiệu quả, luôn có tiếng nói trong mọi hoạt động của công ty, tham gia mọi hoạt động xây dựng chính sách cho người lao động. Vì thế trong những năm qua, Ban chấp hành Công đoàn công ty luôn nhận được Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình…

Những bất đồng xung đột nếu được giải quyết tốt thì sẽ không trở thành mâu thuần; ngược lại nếu không được giải quyết thì sẽ trở thành mẫu thuẫn trong quan hệ lao động, rồi xảy ra ngừng việc tập thể. Nguyên nhân chính là do doanh nghiệp quá theo đuổi mục tiêu lợi nhuận bằng cách giảm tối đa các chi phí thương mại, trong đó có phí tổn về nhân công dẫn đến vi phạm các quy định của pháp luật lao động, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người lao động. Chính vì vậy vấn đề bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động là một trong những vấn đề quan tâm nhất của tổ chức công đoàn. Công ty CP sản xuất hàng thể thao Maxport là một công ty lớn nên việc xảy ra mẫu thuẫn trong quan hệ lao động là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, ở Cty với đội ngũ cán bộ công đoàn có trách nhiệm và giàu kinh nghiệm thì sau những cuộc thương lượng, đàm phán đã giải quyết được triệt để những mâu thuẫn lao động phát sinh trong công ty.