Gần 500 VĐV và cán bộ, đoàn viên CĐ tiêu biểu cho phong trào thể thao trong CNVCLĐ đại diện cho 45 CĐ Viên chức các bộ, ngành, đoàn thể ở TƯ tới dự.

Các VĐV sẽ tranh tài để giành các giải thưởng ở hai bộ môn là bóng bàn và cầu lông. Đây là hoạt động nằm trong chương trình phối hợp công tác giữa CĐ Viên chức VN với Tổng cục TDTT giai đoạn 2009-2013. Giải được tổ chức sẽ là động lực thúc đẩy sự phát triển của phong trào TDTT và rèn luyện nâng cao sức khỏe trong CNVCLĐ.