Những năm qua, phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ được các cấp CĐ Than-khoáng sản VN duy trì và liên tục phát triển. Các phong trào thi đua được CĐ phát động luôn phù hợp với tình hình chung của nền kinh tế cũng như điều kiện SXKD của tập đoàn như “An toàn-đổi mới-tăng trưởng-hiệu quả”, “Giành năng suất cao, năng suất kỷ lục, nâng cao hiệu quả SXKD”… 

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện những cá nhân tiêu biểu, đi đầu trong các lĩnh vực SXKD, là gương sáng trong phong trào thi đua và hoạt động CĐ của các đơn vị. Họ là những nhân tố tiêu biểu trong việc góp phần đạt và vượt mục tiêu đề ra trong 3 năm qua: lượng than SX hằng năm đạt từ 42,3 đến 44,5 triệu tấn, tổng doanh thu hằng năm đạt từ 95 nghìn tỉ đến 96 nghìn tỉ đồng, lợi nhuận hằng năm đạt 2,5 nghìn tỉ đồng, thu nhập bình quân của NLĐ đạt 7,4 đến 7,7 triệu đồng/tháng. 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Văn Ngàng biểu dương những nỗ lực không biết mệt mỏi của CNLĐ và CBCĐ ngành than - khoáng sản thời gian qua, xứng đáng với truyền thống là một trong những cái nôi của giai cấp CN nước ta. Đồng chí Nguyễn Văn Ngàng đề nghị CĐ Than - khoáng sản VN tiếp tục phát huy những ưu điểm, lợi thế, duy trì tốt mọi phong trào và biểu dương kịp thời những điển hình tiên tiến của các phong trào thi đua yêu nước đó.