Theo ông Vân, tham gia TPP, NLĐ VN nói chung và NLĐ ngành dệt - may VN nói riêng có cơ hội để thực hiện những quyền lâu nay được luật pháp quy định nhưng không phải khi nào cũng được thực hiện, như: Sự lựa chọn ngành nghề, điều kiện làm việc, thậm chí là cả nơi làm việc. VN tham gia TPP, cơ hội việc làm cho NLĐ, trong đó có NLĐ ngành dệt - may tăng lên. Đây là điều có lợi cho NLĐ. Tuy nhiên, NLĐ cũng cần lưu ý: Đây là cơ hội tốt chứ không phải “quả ngọt” để được tự nhiên hưởng thụ. Muốn có những thứ để hưởng thụ thì phải tận dụng tốt cơ hội, phải tạo ra thành quả do cơ hội mang lại. Không chỉ TPP, ngay cả khi ASEAN trở thành một khối thống nhất cũng là điều tốt cho NLĐ với việc cơ hội việc làm tăng lên, nhưng một lần nữa xin NLĐ cần lưu ý, đó cũng chỉ mới là cơ hội.

Ông Vân cũng cảnh báo, khi VN tham gia TPP, bên cạnh cơ hội mở ra về việc làm, nó còn đòi hỏi chất lượng LĐ, những tiêu chuẩn về LĐ, về môi trường làm việc… cao hơn. Không những phải đảm bảo về tác phong công nghiệp theo yêu cầu của các chủ sử dụng LĐ, đặc biệt là các chủ DN đến từ các đầu tư nước ngoài mà NLĐ còn phải đáp ứng được các quy định do TPP đưa ra cũng như các thông lệ quốc tế phải tuân thủ. NLĐ phải nâng cao ý thức LĐ, kỉ luật LĐ, nâng cao tay nghề, tự tạo cho mình cơ hội tốt hơn trong việc lựa chọn việc làm, thậm chí là ngành nghề, vì tất yếu sẽ có sự dịch chuyển LĐ do có sự cạnh tranh về đãi ngộ, tiền lương và điều kiện LĐ...

Theo ông Vân, trước cơ hội và những thách thức nói trên, để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, CĐ Dệt - May VN cùng các tổ chức liên quan đẩy mạnh tuyên truyền để NLĐ nhận thức và có sụ chuẩn bị tốt để đáp ứng được những đòi hỏi về tác phong công nghiệp, các quy định của TPP, các thông lệ quốc tế…