Đoàn CĐ năng lượng và mỏ Lào gồm 9 đại biểu đã được CĐ Công thương VN giới thiệu tóm tắt về cơ cấu tổ chức và quá trình hoạt động thời gian gần đây của CĐ ngành Công thương VN. Phía bạn Lào bày tỏ vui mừng khi được đến thăm và làm việc với một trong những CĐ ngành lớn nhất VN. Nhiều kinh nghiệm về hoạt động CĐ đã được hai bên trao đổi hết sức cởi mở.

Buổi tiếp đã diễn ra trong không khí trang trọng, đầm ấm và thắm đượm tình đoàn kết anh em Việt – Lào.