Chủ tịch CĐ Công Thương Lý Quốc Hùng cho biết, thiết thực chào mừng 85 năm Ngày Thành lập CĐVN, từ đầu năm 2014, các cấp CĐ đã phát động nhiều phong trào thi đua, qua đó 6 tháng qua, toàn ngành có hơn 10.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi trên 2.000 tỉ đồng, số tiền thưởng cho các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là trên 7 tỉ đồng, tiết kiệm 75 tỉ đồng tiền vật tư nguyên liệu. 

Vừa qua, 85 LĐ giỏi và 85 LĐ sáng tạo đã được CĐ Công Thương VN tôn vinh; 5 CNLĐ trực tiếp được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 nữ CN được tôn vinh tại chương trình Vinh quang VN do Tổng LĐLĐVN và Báo Lao Động tổ chức…