Năm 2013, CĐ Công thương VN duy trì và triển khai khá đều tất cả các mặt hoạt động, vừa nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động CĐ, vừa phối hợp tốt với chuyên môn tham gia giải quyết những khó khăn trong SXKD. Đặc biệt, công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ được các cấp CĐ trong ngành đặc biệt quan tâm. Nhờ đó, bình quân doanh thu của các DN chỉ tăng 2%, nhưng thu nhập bình quân của NLĐ tăng 3% so với năm trước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng đã quán triệt tới các cấp CĐ ngành Công thương về 8 điểm cần lưu ý để thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm mà CĐ ngành đề ra cho năm 2014. Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng lưu ý CĐ ngành Công thương cần đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo CBCĐ, nhất là CBCĐ ở cơ sở, bởi đó là yếu tố quan trọng nhất cho sự thành công.

Chủ tịch còn yêu cầu các cấp CĐ ngành quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền, tham gia giám sát hiệu quả để bảo vệ NLĐ tốt hơn và phát động CNVCLĐ toàn ngành tiếp tục ủng hộ chương trình “Tấm lưới nghĩa tình” – chương trình mang ý nghĩa chính trị và nhân văn to lớn… Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ sắp đến, Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng nhắc nhở toàn thể CBCĐ ngành Công thương dành nhiều thời gian, đặc biệt quan tâm tới đội ngũ NLĐ để tất cả CNLĐ ở bất cứ DN nào cũng đều có Tết.

Tại hội nghị, có 10 tập thể thuộc CĐ ngành Công thương đã được tặng Cờ thi đua của TLĐ và 10 tập thể khác được tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐVN do lập được thành tích xuất sắc trong hoạt động CĐ năm 2013.