Hội diễn quy tụ hơn 300 diễn viên không chuyên là CNVCLĐ đến từ 16 đơn vị khu vực phía bắc về dự. 

Hơn 70 tiết mục ca, múa, biểu diễn nhạc cụ dân tộc với chủ đề ca ngợi đất nước, ca ngợi Đảng, tổ chức CĐ tại hội diễn được khán giả nhiệt liệt hoan nghênh, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của CNLĐ toàn ngành. 

Hội diễn còn là dịp để CĐ Công nghiệp Hóa chất VN rà soát lại phong trào văn hóa, văn nghệ tại các đơn vị, tìm ra biện pháp thúc đẩy phong trào thời gian tới. 

Đây là một trong những hoạt động của ngành hóa chất thiết thực hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày Thành lập CĐVN (28.7.1929 – 28.7.2014). 

Hội diễn sẽ diễn ra đến hết ngày 27.7.