Tại buổi lễ, ông Trần Thiện Thành – Chủ tịch Công đoàn Cảng Sài Gòn – đã ôn lại lịch sử hình thành tổ chức Công đoàn VN cách đây 85 năm. ông Trần Thiện Thành nhấn mạnh: “Từ khi thành lập đến nay, trải qua nhiều thời kỳ, với nhiều tên gọp khác nhau song Công đoàn Việt Nam luôn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam; luôn là một tổ chức thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng, không có sự chia rẽ về chính trị, về tổ chức, không có hiện tượng đa nguyên công đoàn. Công đoàn VN đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, là thành viên của hệ thống chính trị - xã hội có chức năng tham gia quản lý nhà nước, là thành viên nòng cốt của khối đại đoàn kết toàn dân”.

Với hơn 3.000 đoàn viên, Công đoàn Cảng Sài Gòn luôn chủ động thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua như “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “thi đua thực hiện tiết kiệm và chống lãng phí”… Kết quả 5 năm (2009 – 2013), công đoàn cảng đã thực hiện 336 công trình thi đua, làm lợi hơn 1,9 tỉ đồng; 321 báo cáo ý tưởng mới, ý tưởng sáng tạo được công nhận khen thưởng, làm lợi hàng chục tỉ đồng; vận động CNCNV thực hiện tiết kiệm nhiên liệu và các chi phí khác, kết quả tiết kiệm hơn 30 tỉ đồng so với định mức.

Ngoài ra, 5 năm qua, công đoàn Cảng Sài Gòn cũng thực hiện công tác xã hội từ thiện khoảng 11 tỉ đồng vào việc xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, cứu trợ đồng bào vùng bị lũ lụt, ủng hộ bộ đội Trường Sa…

Với những nỗ lực, đóng góp của hơn 3.000 đoàn viên, công đoàn Cảng Sài Gòn vinh dự được nhận Huân chương Độc lập hạng ba của Chủ tịch nước trao tặng.