Phần lớn cán bộ CĐ tại các KCN trưởng thành từ phong trào CNLĐ và hoạt động CĐ; có nhiệt tình, gắn bó với tổ chức CĐ; mạnh dạn đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng - hợp pháp cho CNLĐ. Những cán bộ CĐ đã được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị thể hiện bản lĩnh vững vàng, bước đầu thích nghi với hoạt động CĐ trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế thế giới. Nhiều người có tinh thần cầu tiến, ý thức khắc phục khó khăn trong công tác, cuộc sống; mong muốn có điều kiện học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, có việc làm ổn định.

Tuy nhiên, trình độ, năng lực của cán bộ CĐ tại các KCN vẫn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác CĐ. Không ít cán bộ CĐ trình độ, kiến thức về kinh tế, pháp luật; kỹ năng hoạt động CĐ còn hạn chế; chưa đủ năng lực tham gia quản lý; chưa năng động trong tổ chức hoạt động CĐ. Các hạn chế này xuất phát từ điều kiện làm việc căng thẳng, thời gian tăng ca liên tục, không cố định nên khó có thể tham dự các lớp đào tạo.

Theo Chủ tịch CĐ các KCN Nguyễn Ngọc Nữ, để giải quyết bất cập này, CĐ các KCN đang xây dựng đề án  “Nâng cao chất lượng cán bộ CĐ các KCN tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2013 - 2020”. Đề án hướng đến mục tiêu: 100% cán bộ CĐ đạt chuẩn  tốt nghiệp THPT; được học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước; được tập huấn kỹ năng tuyên truyền miệng. 80% cán bộ CĐ được học vi tính. 70% cán bộ CĐ giao tiếp được bằng tiếng Anh. Hàng năm mở ít nhất 2 lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ CĐ, giới thiệu 20% đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Tổng kinh phí thực hiện đề án trên 3 tỉ đồng từ nguồn của LĐLĐ tỉnh, UBND tỉnh và vận động các doanh nghiệp tham gia.