Rõ ràng số liệu chưa phản ánh đúng tình hình thực tế về tiền lương, tiền thưởng của NLĐ, vì không thể lấy số ít (3% số doanh nghiệp) để áp đặt cho 97% còn lại.

Theo ông Phạm Văn Tuấn - chuyên gia về tiền lương thuộc Ban CSPL Tổng LĐLĐVN - việc xác định mức tăng như kể trên là chưa ổn. Có nhiều yếu tố khiến bất kỳ ai cũng nghi ngờ kết quả do Bộ LĐTBXH công bố. Thứ nhất là tình hình đình công, tranh chấp LĐ năm 2012 gia tăng (90% nguyên nhân là do lương, thưởng thấp). Theo số liệu của Tổng LĐLĐVN, cả nước có 539 vụ đình công, ngừng việc tập thể, trong đó theo loại hình doanh nghiệp thì khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chiếm 78,11% (421 vụ), còn lại là 21,89% thuộc khối doanh nghiệp dân doanh (chiếm 118 vụ). Thứ hai là kinh tế suy giảm đã dẫn đến tình trạng doanh nghiệp thu hẹp, dừng, giải thể gia tăng, thất nghiệp tăng. Nếu như năm 2010 cả nước có gần 190.000 người đăng ký thất nghiệp thì năm 2011 số người đăng ký thất nghiệp tăng lên hơn 330.000 người và năm 2012 con số đăng ký bảo hiểm thất nghiệp là 482.000 người...

Ngoài ra theo ông Tuấn: Số liệu điều tra khảo sát năm 2012 của Viện CN & CĐ (Tổng LĐLĐVN) tiền lương thực nhận của người lao động là 2,86 triệu đồng/tháng thấp hơn số liệu của Bộ LĐTBXH công bố.

Đó là chưa kể khoảng cách tiền lương giữa lao động quản lý và lao động trực tiếp sản xuất có sự khác biệt với mức chênh lệch lớn. “Ngay như tập đoàn, tổng công ty nhà nước, thu nhập giữa viên chức quản lý và người lao động chênh lệch gấp nhiều lần. Còn đối với DN có vốn đầu tư nước ngoài thì tiền lương giữa lao động quản lý và lao động trực tiếp sản xuất lại có khoảng cách chênh gấp hàng chục lần. Nên tiền lương của người lao động vốn đã thấp nay vẫn lại thấp” - ông Tuấn khẳng định.

Theo công bố của Bộ LĐTBXH, số liệu tổng hợp chung về tiền lương bình quân năm 2012 của người lao động trong các DN ước đạt 4,3 triệu đồng/tháng, tăng 12% so với năm 2011 (3,84 triệu đồng/tháng). Cụ thể: Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu bình quân 5,8 triệu đồng/tháng; DN có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 5,5 triệu đồng/tháng; DN dân doanh là 3,6 triệu đồng/tháng; DN FDI là 3,8 triệu đồng/tháng. Về tiền thưởng Tết Dương lịch năm 2013 cho người lao động có mức bình quân chung là 1,1 triệu đồng/người (bằng khoảng 1/3 tháng lương), tăng 18% so với Tết Dương lịch năm 2012. Mức thưởng Tết Âm lịch bình quân khoảng 3,5 triệu đồng/người, tăng khoảng 8,7% so với năm trước.