Trong năm 2014, Tạp chí Caosu VN đã phát hành được 24 số báo thường, đảm bảo phát hành đúng kỳ hạn, đúng quy định với số lượng 25.700 cuốn/kỳ. Số báo Xuân Dương lịch và Âm lịch được thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng nội dung tiếp tục được cải tiến và đổi mới nhằm đạt tiêu chí hay về nội dung, đẹp về hình thức, được bạn đọc đánh giá cao. Kết quả, tổng doanh thu năm 2014 của tạp chí đạt hơn 33,3 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ bộ phận nhà in là hơn 12,3 tỷ đồng. Thu nhập bình quân CBCNVCLĐ trong năm qua đạt hơn 9 triệu đồng/người/tháng.

 Những hoạt động của công nhân caosu luôn được cặp nhật thường xuyên trên Tạp chí Caosu VN

Ngoài công tác chuyên môn, tuyên truyền những nội dung có trọng của ngành như: kỷ niệm 85 năm truyền thống ngành caosu (28.10.1929- 28.10.2014), Hội thi thợ giỏi thu hoạch ngành caosu….. Tạp chí còn bám sát vào từng hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp caosu VN với 2 nội dung, đó là thi viết trên tạp chí và thi diễn trên sân khấu. Phối hợp với Công đoàn Caosu VN, Đoàn thanh niên Tập đoàn, các đơn vị báo đài chuyển tải các nội dung phong phú và có chất lượng phục vụ số lượng độc giả ngày một tăng.

Được biết, trong năm 2014  chí Caosu VN đã thực hiện đề án cải tiến nâng cấp trang web và đưa trang web chính thức đi vào  hoạt động từ ngày 21.6.2014 tại địa chỉ tapchicaosu.vn. Trang web cặp nhật thông tin nhanh từ các sự kiện của Tập đoàn Công nghiệp caosu VN và các đơn vị thành viên trong ngành caosu.

Clip Hội nghị CBCNVCLĐ tạp chí cao su: