Trước đó, tính đến ngày 20.2, bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng nhận được 183 hồ sơ của 43 tỉnh, thành phố và 15 bộ ngành giới thiệu, trong đó có 100 tập thể, 83 cá nhân. Sau khi nhận bổ sung thông tin một số đơn vị, tại cuộc họp lần này, các thành viên đã đóng góp nhiều ý kiến đánh giá, nhận xét xác đáng để chọn lựa các đơn vị. Các thành viên hội đồng đều cho rằng, việc vinh danh cần xem xét kỹ, các trường hợp được vinh danh phải thực sự xứng đáng.

Với tinh thần trên, các thành viên đã làm việc nghiêm túc, trách nhiệm để đưa ra những cái tên xứng đáng nhất. Sau khi ghi nhận những ý kiến của các thành viên, Hội đồng đã bỏ phiếu bầu chọn 30 tập thể, cá nhân.

Theo đồng chí Bùi Văn Cường, trong thời gian qua, các thành viên Hội đồng là các đồng chí lãnh đạo ban, bộ ngành T.Ư đã làm việc hết sức công tâm, khách quan, công phu, rất trách nhiệm, đưa ra những ý kiến rất xác đáng, thẳng thắn để trên cơ sở đó Hội đồng lựa chọn được 30 tập thể, cá nhân từ danh sách các bộ, ngành giới thiệu. Đây là những tập thể, cá nhân có sự đóng góp hết sức xuất sắc trong 30 năm đổi mới của đất nước. Sau khi bầu chọn, Hội đồng sẽ trình danh sách này tới các cấp có thẩm quyền để quyết định; đồng thời tiếp nhận các ý kiến phản hồi từ dư luận về từng tập thể, cá nhân được bầu chọn.