Theo kinh nghiệm của những người cai trị xã hội ngày trước thì NGU DÂN là chính sách giúp cai trị có hiệu quả. Chính sách đó cũng còn được áp dụng bởi một số cán bộ thời bao cấp và hiện nay vẫn còn. Những người này không muốn cho nhân dân nói chung và những người lao động nói riêng biết nhiều và biết rõ về luật pháp chế độ chính sách.

Những câu chuyên được kể lại về một số cán bộ làm tổ chức lao động tiền lương khi có người hỏi về chính sách chế độ, họ lôi văn bản ra, giấu giấu diếm diếm, dùng tờ giấy che đi một phần, để hở vài giòng, đọc cho người nghe, đọc không hết, dừng lại, cất đi, giải thích mờ mờ ảo ảo, quan trọng hóa, vì họ độc quyền giữ  các văn bản đó, người lao động không có, không hiểu hết, không biết chắc chắn.

Người lao động lại không thể biết hệ thống pháp luật nên mỗi khi muốn thắc mắc chế độ chính sách thì được giải thích như được lọt vào ma trận mê cung rối rắm của những người tổ chức cán bộ vô lương tâm và cũng nhiều người thực sụ ngu dốt mà tự cho mình là nắm vững pháp luật. Người lao động cả thời gian dài cam chịu việc không hiểu biết pháp luật và không dám hỏi chứ chưa nói đấu tranh vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình, được quy định tại các pháp lệnh về lao động và sau này là Bộ Luật Lao động.

Cán bộ công đoàn cơ sở ở nhiều nơi cũng rơi vào hoàn cảnh này, vì đa số là người lao động kiêm nhiệm, được bầu nên kiến thức luật pháp kể cả có được tập huấn không đủ để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động và tập thể người lao động.

Công nhân nói riêng và người lao động nói chung, là người có thế yếu trong quan hệ lao động với người sử dụng lao động, người chủ doanh nghiệp, không biết thông tin về pháp luật, không rõ chế độ chính sách cũng tạo thêm thế yếu cho người lao động.

Việc “Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM ngoài làm nhiệm vụ tuyên truyền cho các chủ trương, chính sách, thì những chương trình tư vấn về luật lao động và các vấn đề liên quan luôn thu hút sự quan tâm của các anh chị em công nhân” là một nghĩa cử cao cả. Họ được ví như những hiếp sỹ cứu giúp người yếu thế, người nghèo thông tin, đồng thời việc làm này được thực hiện phù hợp sự cho phép của Hiến pháp và pháp luật.

Như Điều 25 Hiến pháp 2013:Công dân có quyền tiếp cận thông tin,

Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.2012: Điều 2. Quyền được thông tin về pháp luật và trách nhiệm tìm hiểu, học tập pháp luật của công dân, Điều 14. Phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, Điều 15. Tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật, cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật; Mục 2. NỘI DUNG, HÌNH THỨC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC THÙ-Điều 18. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp.

LUẬT CÔNG ĐOÀN 2012-Chương II QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN VÀ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN-Mục 1. QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN-Điều 10. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

1. Hướng dẫn, tư vấn cho người lao động về quyền, nghĩa vụ của người lao động khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với đơn vị sử dụng lao động.

5. Tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật cho người lao động.

Ngày nay, phương tiện thông tin đa dạng, nhiều người có máy tính, cũng như nhiều phương tiện viễn thông khác vào mạng internet, báo in, sách viết có nhiều là có thể thu thập đầy đủ những văn bản pháp luật. Nhưng đa số người lao động, công nhân lấy đâu ra tiền để đầu tư, suốt ngày bận đi làm đầu tắt mặt tối, còn lo cơm nước chợ búa, con cái, bệnh tật, thì việc đói thông tin về luật pháp là đương nhiên.

Việc trợ giúp tư vấn pháp  lý đã giúp cho người lao động thêm kiến thức, hiểu biết và đường đi nước bước, thủ tục tố tụng theo quy định của pháp  luật trong việc giải quyết khiếu nại về lao động cũng như thủ tục giải quyết tranh chấp lao động thực sự có ý nghĩa và hiệu quả. Nó giúp người lao động hiểu biết pháp luật, hiểu biết về tổ chức công đoàn, hiểu biết về quyền và lợi ích chính đáng của ho trong quan hệ lao động.

Qua bài dự thi  của người dự thi: Lê Thị Bích Ngọc - Công đoàn viên - Tổ công đoàn Phòng biên tập Giao thông đô thị - Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM - VOH - Tư vấn pháp luật trên sóng phát  thanh, cho ta thấy việc làm cho người lao động, người cán bộ công đoàn hiểu biết pháp luật thông qua việc phổ biến pháp luật, tư vấn pháp lý cũng là một hành động mang tính cách mạng lớn lao.

Tuy nhiên, việc phổ biến pháp luật tư vấn pháp lý qua chương trình Đài phát thanh, không phải đơn vị nào cũng áp dụng được vì nó còn lien quan đến an ninh nhà nước mà Đài phát thanh phải đảm nhận. Việc này chỉ Đài phát thanh mới làm được.