Các thành viên Ban tổ chức và Ban giám khảo cuộc thi nghe thuyết trình về các đồ án. Ảnh: Nam Dương

Ba đồ án được chọn vào vòng chung kết, từ trái qua: “Hành trình khát vọng”; “Giọt nước mắt thiên thu” và  “Những người nằm lại phía chân trời”. Ảnh: Nam Dương

Một hạng mục trong đồ án thiết kế “Những người nằm lại phía chân trời”. Ảnh: Nam Dương

Đồ án “Những người nằm lại phía chân trời” của tác giả Lý Thị Liễu. Ảnh: Nam Dương

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Văn Ngàng đang quan sát một hạng mục trong đồ án thiết kế “Hành trình khát vọng”. Ảnh: Nam Dương

Phối cảnh tổng thể đồ án thiết kế “Hành trình khát vọng” . Ảnh: Nam Dương
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng (bìa trái) tặng bằng khen cho các nhóm tác giả được chọn đồ án thiết kế. Ảnh Nam Dương