Các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; tiếp tục phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật, năng động, sáng tạo, an toàn tuyệt đối, nâng cao chất lượng và năng lực thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trong toàn tổng cục.

Để thực hiện nhiệm vụ này, Tổng cục CNQP tiếp tục đột phá mạnh vào một số trọng điểm, trong đó tập trung cho công tác an toàn PCCN, ATLĐ, an toàn giao thông, tiết kiệm vật tư, nhiên liệu, kiên quyết chống tham nhũng lãng phí và đề cao dân chủ, xây dựng nền nếp chính quy, cải cách hành chính, đẩy mạnh thực hiện xây dựng nét đẹp văn hóa DN, văn minh công nghiệp...

Với chủ đề thi đua năm 2012 “Chủ động, sáng tạo, kỷ cương, an toàn, quyết thắng”, Tổng cục CNQP phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ SXQP và kinh tế với mức tăng trưởng hơn 10% so với năm ngoái.   

T.H