Năm 2016 - 2017, sẽ hoàn thành 10 thiết chế công đoàn

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, đồng chí Bùi Văn Cường đã báo cáo với đoàn công tác MTTQVN những nội dung về kết quả chủ yếu trong 9 tháng đầu năm 2016 và một số đề án, chủ trương mới của Tổng LĐLĐVN thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2016 và thời gian tới.

Theo đó, nhằm thực hiện tốt chức năng giám sát, Tổng LĐLĐVN đã tổ chức sơ kết công tác phối hợp với Trung ương MTTQVN, Bộ LĐTBXH, BHXH VN, Thanh tra Chính phủ; quyết định trong năm 2016 sẽ tiến hành giám sát việc thực hiện pháp luật BHXH trong các loại hình doanh nghiệp (DN) tại 4 tỉnh, thành phố. Tổng LĐLĐVN ký chương trình phối hợp với TAND Tối cao tổ chức tập huấn cho các cán bộ CĐ về CĐ khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết tranh chấp LĐ cá nhân và tranh chấp LĐ tập thể, tích cực chuẩn bị các điều kiện để thí điểm tiến hành khởi kiện một số DN vi phạm pháp luật về LĐ, CĐ, BHXH, ATVSLĐ tại một số địa phương.

Các cấp CĐ quan tâm triển khai, thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN về “Chất lượng bữa ăn ca của NLĐ”; chủ động xây dựng phương án thương lượng, đối thoại và bổ sung vào TƯLĐTT nhằm nâng dần chất lượng bữa ăn ca, góp phần đảm bảo ATVSTP, duy trì sức khỏe NLĐ và năng suất LĐ…

Bên cạnh đó, công tác phát triển Đảng trong CNLĐ, nhất là ở DN ngoài nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài luôn được quan tâm. Các cấp CĐ đã giới thiệu 74.786 đoàn viên cho Đảng xem xét và 37.353 đoàn viên được vinh dự kết nạp Đảng...

Đồng chí Bùi Văn Cường cũng đã báo cáo chi tiết đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ Việt Nam trong tình hình mới” và đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của CĐ tại các KCN-KCX”. Theo đó, đề án đặt mục tiêu từ 2016 đến năm 2017 sẽ hoàn thành 10 thiết chế của CĐ tại các KCN-KCX; từ năm 2017-2020 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng 40 thiết chế của CĐ tại các KCN, KCX…

Cần phát triển đội ngũ cán bộ công đoàn đủ năng lực

Tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Cường đề xuất Trung ương MTTQVN chỉ đạo các cấp MTTQ hằng năm phân bổ nguồn kinh phí từ quỹ vì người nghèo để các cấp CĐ thăm hỏi CNLĐ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán; đề xuất Trung ương MTTQVN ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với Tổng LĐLĐVN trong việc tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến NLĐ, nhất là trong quá trình sửa đổi, bổ sung Bộ luật LĐ trong thời gian tới; tiếp tục chủ trì, tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, trong đó đẩy mạnh việc giám sát về BHXH, BHYT, đóng kinh phí CĐ.

Bên cạnh đó, Tổng LĐLĐVN đề nghị MTTQVN và cá nhân đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN ủng hộ các kiến nghị của LĐLĐVN: Với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong quá trình Tổng LĐLĐVN trình và thông qua Đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ Việt Nam trong tình hình mới”; với Chính phủ trong quá trình Tổng LĐLĐVN trình và thông qua Đề án Đầu tư xây dựng các thiết chế của CĐ tại các KCN, KCX.

Các đại biểu còn thảo luận thêm các nội dung: Phong trào thi đua lao động sáng tạo trong tổ chức CĐ; phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở DN trong và ngoài nhà nước…

Sau khi lắng nghe báo cáo và thảo luận, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá rất cao đóng góp của Tổng LĐLĐVN với sự phát triển đất nước trong thời gian qua. Đồng chí cho rằng, đối với đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ Việt Nam trong tình hình mới”, Tổng LĐLĐVN đã đặt ra 2 nhiệm vụ trọng tâm rất trúng là bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ và xây dựng mối quan hệ LĐ, ổn định. Trong tình hình mới, đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ CĐ. “Cần phát triển đội ngũ CĐ đủ năng lực, bởi trong các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ CĐ là người tiên phong trong hội nhập quốc tế” - đồng chí nói.

Đối với các kiến nghị của Tổng LĐLĐVN, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, MTTQVN sẽ tham gia ý kiến đề án “Đổi mới hoạt động và tổ chức CĐ trong tình hình mới” trước khi Tổng LĐLĐVN trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng chí cũng khẳng định sự ủng hộ đối với đề án xây dựng thiết chế cho CNLĐ trong các KCN của Tổng LĐLĐVN; tiếp tục phối hợp cùng Tổng LĐLĐVN trong giám sát về BHXH trong các DN; cùng đóng góp với Tổng LĐLĐVN trong quá trình sửa Bộ luật LĐ.

 

Quang cảnh buổi làm việc của Chủ tịch UB T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Tổng LĐLĐVN. Ảnh: HẢI NGUYỄN