Đẩy mạnh dịch vụ khoa học công nghệ
Viện Nghiên cứu KHKT Bảo hộ LĐ hiện có số cán bộ viên chức và LĐ là 216 người, trong đó có 1 GS-TS; 8 tiến sĩ khoa học và tiến sĩ; 50 thạc sĩ và 132 người có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp.
Trong năm, viện đã hoàn thành nghiệm thu đánh giá chính thức 19 đề tài; hoàn thành nghiệm thu cấp cơ sở đối với 6 đề tài; thực hiện theo kế hoạch các nội dung nghiên cứu Đề tài KHCN độc lập cấp quốc gia ĐTĐL.CN06/05 “Đánh giá gánh nặng LĐ, nhu cầu dinh dưỡng, khẩu phần và xây dựng bộ tiêu chí về dinh dưỡng, an toàn thực phẩm bữa ăn ca cho NLĐ một số ngành nghề” do viện chủ trì... Viện cũng đã hoàn thành công tác quan trắc môi trường LĐ tại 80 cơ sở sản xuất trên địa bàn toàn quốc. Bên cạnh đó, trong năm, viện đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho khoảng 27.500 lượt người và khám sức khỏe nghề nghiệp cho gần 44.500 lượt NLĐ tại 60 DN, cơ sở sản xuất…
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đề nghị CBCNV của viện tiếp tục đổi mới tư duy theo hướng nghiên cứu khoa học gắn với ứng dụng, phục vụ thực tiễn. Bên cạnh đó, viện cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ khoa học công nghệ. Nêu ra vấn đề ATVSLĐ, môi trường làm việc rất quan trọng với NLĐ. “Ngoài ra, viện cần có một chiến lược thúc đẩy quan hệ với LĐLĐ các địa phương để từng bước khẳng định vị thế của viện; xây dựng đội ngũ cán bộ, từ đó có những chuyên gia bảo hộ LĐ hàng đầu cũng như chính sách phù hợp để thu hút người tài làm việc tại viện…” - đồng chí Bùi Văn Cường gợi mở.
Công đoàn Đường sắt Việt Nam: 100% các đơn vị có quy chế đối thoại định kỳ
Số liệu trên được đưa ra tại Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 do CĐ Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức ngày 11.1. Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Cường - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Vũ Tá Tùng - Tổng Giám đốc TCty ĐSVN.
Năm 2016, CĐ ĐSVN đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm công tác CĐ năm 2016, kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy TCty ĐSVN về nội dung làm việc với Ban Thường vụ CĐ ĐSVN ngày 30.11.2015 và Chương trình cam kết phối hợp hoạt động giữa Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ TCty ĐSVN. Việc triển khai thực hiện các nội dung chương trình công tác cơ bản được hoàn thành đạt kết quả, phát huy vai trò, vị thế của tổ chức trong lĩnh vực hoạt động CĐ. Trong đó, đến ngày 15.12.2016, toàn ngành có 112 đơn vị trực thuộc CĐ ĐSVN có TƯLĐTT; 100% các đơn vị có đủ hệ thống quy chế dân chủ, quy chế đối thoại định kỳ, quy chế tổ chức hội nghị NLĐ đúng quy định của pháp luật. Trong năm, CĐ ĐSVN phối hợp với chuyên môn phát động đợt thi đua đặc biệt trong CB CNVCLĐ các đơn vị tham gia khắc phục sự cố sập cầu Ghềnh với mục tiêu “An toàn - Chất lượng - Tiến độ - Hiệu quả”, kết quả cầu Ghềnh đã được thông sớm 20 ngày so với kế hoạch; có 13 tập thể, 33 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc được Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT, Tổng LĐLĐVN, UBND tỉnh Đồng Nai khen thưởng.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường và Tổng Giám đốc TCty ĐSVN Vũ Tá Tùng đều đánh giá cao kết quả công tác CĐ năm 2016 của CĐ ĐSVN. Đối với nhiệm vụ 2017, Chủ tịch Bùi Văn Cường nhấn mạnh CĐ ĐSVN cần tổ chức các phong trào thi đua để đoàn viên CĐ, NLĐ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhất là trong lĩnh vực mang tính đặc thù về dịch vụ, phục vụ; Đào tạo những CB CĐ giỏi; Ký kết được nhiều bản TƯLĐTT có nhiều điểm có lợi hơn cho NLĐ; Tập trung thực hiện Chỉ thị số 09/CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội CĐ các cấp và Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023 để đại hội thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị của đoàn viên CĐ...
Nhân dịp này, 3 tập thể được nhận Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ năm 2016 của Tổng LĐLĐVN; 3 tập thể nhận Cờ thi đua chuyên đề và 1 cá nhân nhận bằng khen của Tổng LĐLĐVN. 173 tập thể và 294 cá nhân được CĐ ĐSVN khen thưởng.