Chuyển tòa khởi kiện 18 DN nợ BHXH
Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Kim Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Hà Nội- cho biết: Trong năm 2016, để bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, NLĐ theo các quy định của pháp luật, các cấp CĐ TP. Hà Nội đã triển khai hướng dẫn về CĐ khởi kiện, tham gia tố tụng giải quyết các vụ án tranh chấp LĐ cá nhân, tranh chấp LĐ tập thể; tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ CĐ cấp trên cơ sở về kỹ năng, phương pháp tham gia khởi kiện, quy trình tố tụng, tích cực chuẩn bị các điều kiện để tiến hành khởi kiện DN cố tình vi phạm pháp luật về CĐ, kinh phí CĐ, BHXH, ATVSLĐ. Đến nay, các cấp CĐ đã chuyển tòa án khởi kiện 18 DN nợ đọng BHXH.
Cùng với đó, LĐLĐ TP đã phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật LĐ, Luật BHXH và Luật CĐ tại 107 DN; các cấp CĐ đã phối hợp kiểm tra 1.091 DN về thực hiện chế độ chính sách liên quan đến NLĐ và chính sách đối với LĐ nữ; phối hợp giải quyết kịp thời tranh chấp LĐ. Qua kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm, bảo vệ quyền lợi cho hàng nghìn LĐ.
Đối với tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và NLĐ, ngay từ đầu năm 2016, đã có 100% LĐLĐ quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở chỉ đạo 90 đơn vị phát động điểm và hơn 90% CĐCS phối hợp với chuyên môn phát động thi đua trong CNVCLĐ; trong đó tập trung vào phong trào thi đua “LĐ giỏi”, phấn đấu đạt danh hiệu “CN giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô” và “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đã có 31.058 CNLĐ được công nhận “CN giỏi” cấp cơ sở; 1.785 CNLĐ được công nhận “CN giỏi” cấp trên cơ sở; có 17.208 cá nhân được tặng danh hiệu “Sáng kiến sáng tạo” cấp cơ sở, tăng 107% so với năm 2015; 1.260 cá nhân được tặng danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo” cấp trên cơ sở, tăng 108% so với năm 2015; UBND TP công nhận và cấp Bằng “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” cho 105 CNVCLĐ…
Cần những giải pháp cụ thể
Tại hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2016 của các cấp CĐ Thủ đô. Đồng chí cho rằng những kết quả trên đã góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong DN và phát triển KTXH của Thủ đô.
Theo Chủ tịch Bùi Văn Cường, trong năm 2017, các cấp CĐ TP. Hà Nội cần có giải pháp cụ thể khắc phục một số tồn tại, hạn chế của năm 2016 (trong đó có chất lượng hoạt động của một số CĐCS DN khu vực ngoài nhà nước còn hạn chế); đổi mới hoạt động để thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho tổ chức CĐ, nhất là trong tình hình mới.
Để thực hiện tốt chủ đề hoạt động của năm 2017 - “Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ”, đồng chí Bùi Văn Cường cho rằng các cấp CĐ Thủ đô cần tập trung thực hiện tìm những giải pháp cụ thể để mang lại lợi ích thiết thân về vật chất, tinh thần cho đoàn viên CĐ; tập trung thực hiện Chỉ thị số 09/CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội CĐ các cấp và Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 để đại hội thực sự trở thành ngày hội, đợt sinh hoạt chính trị của đoàn viên CĐ.
Về việc Tổng LĐLĐVN đã ký kết với 9 đối tác, theo đó, sẽ giảm giá từ 5-10% đối với với NLĐ có thẻ đoàn viên CĐ, đồng chí Bùi Văn Cường lưu ý các cấp CĐ Thủ đô cần nghiên cứu ký kết với các đối tác để đoàn viên CĐ được giảm giá khi mua sản phẩm.
Ngoài ra, Tổng LĐLĐVN đang trình phê duyệt hoặc triển khai các chủ tương mới như: Đổi mới hoạt động tổ chức CĐ VN trong tình hình mới; đề án xây dựng thiết chế phục vụ cho đoàn viên, NLĐ; đổi thẻ đoàn viên theo hướng hiện đại; bộ nhận diện CĐ Việt Nam; ban hành giải thưởng cho cán bộ CĐ xuất sắc… các cấp CĐ Thủ đô cần bám sát, triển khai thực hiện.Quế Chi
Tại hội nghị, hai cá nhân thuộc LĐLĐ TP.Hà Nội đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích xuất sắc trong công tác và hoạt động CĐ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 30 tập thể nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN, 64 tập thể và 87 cá nhận nhận Bằng khen của Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua LĐ giỏi và xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh năm 2016; 6 tập thể nhận Cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” và 6 tập thể, 8 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội...