Trong suốt chặng đường 88 năm qua, Báo Lao Động luôn đồng hành cùng với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ quan của Tồng LĐLĐVN, “tiếng nói của công nhân, viên chức, lao động”, góp phần quan trọng trong việc xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức công đoàn trong mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước, nhất là trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đội ngũ phóng viên của Báo đã lăn lộn thực tế, tìm hiểu và phản ánh tâm tư, nguyện vọng, đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, công nhân lao động, từ đó giúp Tổng Liên đoàn tham gia đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người lao động; làm tốt vai trò cầu nối, tạo sự đồng thuận trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Cùng với đó, đã có nhiều bài báo đi đầu trong việc đấu tranh phòng, chống các hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Ngoài lĩnh vực báo chí, Lao Động cũng tích cực tham gia hiệu quả các hoạt động xã hội; Chương trình Vinh quang Việt Nam đã đi đến năm thứ 14; Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động từ lâu đã trở thành địa chỉ tin cậy của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước với nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ cho hàng triệu, triệu cảnh đời găp khó khăn được xã hội đánh giá cao.

Năm nay, các cấp Công đoàn đang tập trung thực hiện có hiệu quả hoạt động theo chủ đề “Năm Vì lợi ích đoàn viên”; Triển khai thực hiện Quyết định số 655/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất để phục vụ các nhu cầu thiết yếu của đoàn viên, công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất của cả nước; phấn đấu đến năm 2018 hoàn thành 10 thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tổ chức thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết với các doanh nghiệp về chương trình phúc lợi đoàn viên; tiếp tục đàm phán ký kết với một số đối tác khác để mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn cho đoàn viên công đoàn.

Báo Lao Động cần có những bài viết phản ánh kịp thời hoạt động ý nghĩa này, để giúp đoàn viên, người lao động thấy rõ quyền lợi khi gia nhập tổ chức Công đoàn. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên của cả nhiệm kỳ 2013 - 2018. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tổng LĐLĐVN; đẩy mạnh tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt; tham gia đấu tranh chống các tiêu cực và tệ nạn xã hội; tiếp tục tuyên truyền mô hình hay, cách làm hiệu quả trong hoạt động cua tổ chức Công đoàn, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh.

Phát huy truyền thống 88 năm qua, tôi tin tưởng rằng toàn thể cán bộ, phóng viên, công nhân viên Báo Lao Động sẽ tiếp tục nâng cao năng lực, tính chiến đấu, vững vàng, có bản lĩnh chính trị và đạo đức làm báo trong sáng tiếp tục cùng các cấp công đoàn có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của tổ chức Công đoàn Việt Nam, là tờ Báo có uy tín trong nền Báo chí cách mạng của đất nước.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!