THƯ CẢM ƠN

Chương trình “Vinh quang Việt Nam – Dấu ấn 30 năm đổi mới” được tổ chức ngày 20.5.2017 đã vinh danh 30 tập thể, cá nhân tiêu biểu có những thành tích đặc biệt xuất sắc trong 30 năm đổi mới đất nước trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa - xã hội; quốc phòng, an ninh và đối ngoại; khoa học, công nghệ; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chương trình đã thành công tốt đẹp, được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và dư luận xã hội đánh giá cao; góp phần nhân lên các điển hình tiên tiến trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Có được thành công của Chương trình là nhờ sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Thường trực Ban Bí thư, sự phối hợp, ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội ở Trung ương, lãnh đạo các địa phương. Sự tham gia tích cực của các Ban, đơn vị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan truyền thông.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc và tình cảm quý báu của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Đây chính là nguồn cổ vũ, động viên khích lệ, là động lực to lớn để tổ chức Công đoàn Việt Nam tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và công nhân, viên chức, lao động tin tưởng giao phó.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện và sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả hơn nữa của các đồng chí trong thời gian tới.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn!

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH

 Bùi Văn Cường