Kính thưa:

- Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương;

- Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

- Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thưa: - Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; Lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể ở Trung ương; Lãnh đạo các địa phương.

- Thưa 30 điển hình tiên tiến; thưa toàn thể các đồng chí và khán giả truyền hình cả nước.

Hôm nay, hòa trong không khí hào hùng của những ngày tháng Năm lịch sử với nhiều sự kiện Chính trị trọng đại của đất nước, kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước; 131 năm ngày Quốc tế lao động 1/5; 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tiến tới kỷ niệm 69 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hội đồng bình chọn cấp Trung ương long trọng tổ chức Lễ vinh danh 30 tập thể, cá nhân có những thành tích xuất sắc trong 30 năm đổi mới đất nước.

Kính thưa quý vị đại biểu.

Sau 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; văn hóa xã hội có bước phát triển; Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; diện mạo đất nước có nhiều đổi mới, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định.

Có được những thành tựu quan trọng đó là do sự đóng góp to lớn bằng trí tuệ, sức lực của đông đảo tập thể, cá nhân người lao động dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng ta, sự quản lý hiệu lực, hiệu quả của Nhà nước. Để ghi nhận và vinh danh những tập thể, cá nhân tiêu biểu và tiếp tục phát huy lòng yêu nước, ý chí quyết tâm, tinh thần lao động sáng tạo vì sự phát triển của đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất và được Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý cho tổ chức Chương trình “Vinh quang Việt Nam – Dấu ấn 30 năm đổi mới”.   

Chương trình “Vinh quang Việt Nam – Dấu ấn 30 năm đổi mới” được chuẩn bị công phu, chặt chẽ và có sự tham gia tích cực của các ngành, các địa phương. Hội đồng bình chọn cấp Trung ương được thành lập với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo đại diện một số ban, bộ, ngành Trung ương. Trên cơ sở nghiên cứu báo cáo tổng kết 30 năm đổi mới đất nước và các quy định hiện hành về khen thưởng, Hội đồng bình chọn đã ban hành quy chế, quy định phạm vi, đối tượng, nguyên tắc và tiêu chí cụ thể, quy trình và nguyên tắc bình chọn gửi các bộ, ngành T.Ư và các địa phương làm căn cứ xét chọn các tập thể, cá nhân của ngành, địa phương mình gửi về hội đồng bình chọn cấp T.Ư.

Trên cơ sở đề xuất của bộ ngành Trung ương và các địa phương, Hội đồng đã xem xét kỹ lưỡng 184 điển hình tiên tiến được giới thiệu với hơn 1.500 trang báo cáo thành tích. Trong đó, có 79 điển hình thuộc lĩnh vực kinh tế; 47 điển hình thuộc lĩnh vực văn hóa- xã hội; 22 điển hình thộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại; 21 điển hình thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ; 15 điển hình thuộc lĩnh vực xây Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Hội đồng bình chọn cấp Trung ương đã tiến hành 6 phiên họp để nghiên cứu các báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân; thảo luận, phân tích, đánh giá và cho ý kiến đối với từng trường hợp cụ thể; tiến hành xin ý kiến tham gia của các tầng lớp nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định và xin ý kiến hiệp y của các bộ, ngành, địa phương có liên quan, trên cơ sở đó Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín và chọn được 30 tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc để vinh danh ngày hôm nay.

Kính thưa toàn thể các đồng chí.

Trong các điển hình tiên tiến được biểu dương trong Chương trình “Vinh quang Việt Nam – Dấu ấn 30 năm đổi mới” có 21/30 người là Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, chiến sỹ thi đua toàn quốc. Đây là những tấm gương đầy tự hào về ý chí và trí tuệ con người Việt Nam. Có nhiều tập thể, cá nhân có những đóng góp to lớn trong nghiên cứu, tham mưu các quyết sách của đất nước cũng như việc bền bỉ thiết kế các quy chuẩn phù hợp chuẩn mực quốc tế.

Có nhiều tập thể, cá nhân đã có sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, không chỉ đưa đơn vị vượt qua khó khăn mà còn tạo ra sự phát triển vượt bậc, trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam; có những sản phẩm chiếm lĩnh thị trường trong nước, có chỗ đứng vững vàng ở nhiều nước trong khu vực và thế giới. Có không ít tập thể, cá nhân đã thể hiện năng lực nhạy bén trong tiếp cận, ứng dụng, làm chủ tiến bộ khoa học kỹ thuật để “ươm mầm hạnh phúc” cho nhiều người, để góp phần phát triển nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân.

Có những tập thể, cá nhân điển hình về ý thức trách nhiệm cao và sự dấn thân đối với nhân dân, với đất nước, có đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ an ninh trật tự và sự bình yên cho nhân dân, xác lập chủ quyền biên giới quốc gia. Đồng thời, có những tập thể, cá nhân đã có công lao to lớn trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, mang vinh quang về cho Tổ quốc, đào tạo nguồn nhân lực để phát triển kinh tế biển; có những con người không chỉ có ý chí vượt qua nghịch cảnh mà còn giúp đỡ, hỗ trợ những người yếu thế trong xã hội đã làm lay động hàng triệu triệu trái tim để cùng chung sức làm cho những điều tốt đẹp trong cuộc sống không ngừng sinh sôi, phát triển.

Điểm chung nhất và tự hào nhất là khát vọng và tự hào trí tuệ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế đã được thể hiện rất sinh động trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, là cơ sở để tạo ra những thay đổi toàn diện, sâu sắc trong nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội, chứng tỏ nguồn lực của nhân dân là vô tận, sức mạnh của nhân dân là vô cùng lớn lao, khi được khơi dậy, phát huy sẽ trở thành nhân tố cơ bản cho sự phát triển.

Có thể khẳng định rằng, 30 tập thể, cá nhân được vinh danh ngày hôm nay là những bông hoa đẹp trong rừng hoa đẹp của tập thể, cá nhân người tốt, việc tốt góp phần làm nên thành công 30 năm đổi mới đất nước chúng ta.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí,

Chiều nay tại Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt động viên, biểu dương và có thư khen ngợi 30 tập thể, cá nhân được vinh danh trong Chương trình “Vinh quang Việt Nam – Dấu ấn 30 năm đổi mới”. Đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước đối với cống hiến của các điển hình tiêu biểu được vinh danh ngày hôm nay.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam rất tự hào về thành quả lao động sáng tạo, những đóng góp lớn lao của các điển hình tiên tiến, thay mặt giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, tôi trân trọng chúc mừng và tin tưởng rằng các tập thể, cá nhân được tôn vinh hôm nay tiếp tục phát huy tài năng, trí tuệ và sự sáng tạo của mình, tiếp tục tỏa sáng lôi cuốn để có nhiều điển hình tiến tiến đóng góp cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương mình; vì sự phát triển bền vững của đất nước; Vì khát vọng một Việt Nam bay cao, vươn xa sánh vai với các cường quốc 5 châu như Bác hồ Kính yêu hằng mong muốn.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn trong cả nước làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân được vinh danh để các tấm gương sống động này không ngừng phát phát triển với số lượng và chất lượng ngày càng đông đảo hơn. Đồng thời, trên cơ sở phong trào thi đua yêu nước, các cấp công đoàn cần chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyển chọn biểu dương các điển hình tiên tiến, góp phần phát huy vai trò của công nhân, viên chức, lao động trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xin kính chúc các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới.

Xin trân trọng cám ơn.