Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, UV BCH TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã báo cáo tóm tắt với Chủ tịch Nước thành tích của các CBCĐ tiêu biểu. Đồng chí cho biết, đây thực sự là những CB CĐCS tâm huyết với phong trào CN và hoạt động CĐ, giỏi về chính trị, thạo về kinh tế; hết lòng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của ĐV, NLĐ; có nhiều phương pháp hoạt động CĐ hiệu quả, xây dựng CĐCS vững mạnh, xây dựng mối quan hệ LĐ hài hòa, ổn định…

 

 

Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang đã lắng nghe, ghi nhận và chia sẻ những khó khăn trong hoạt động CĐ ở cơ sở, đồng thời đồng chí cũng đánh giá cao vai trò của chủ tịch CĐCS: Nhiệm vụ của những người làm công tác CĐ tại cơ sở là rất quan trọng và vô cùng nặng nề bởi cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, các CB CĐCS còn phải thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ tại địa phương, cơ sở.

 

Theo Chủ tịch Nước, nói đến CĐ là nói đến phong trào CN trong tất cả các mặt đời sống, việc làm, thu nhập… nhưng phải trên cơ sở hài hòa giữa lợi ích của DN với lợi ích của NLĐ. Chủ tịch cũng căn dặn các chủ tịch CĐCS tiêu biểu hãy phát huy, nhân rộng những kinh nghiệm của mình trong hoạt động CĐ cho các đơn vị bạn để tổ chức CĐ ngày càng lớn mạnh, thực hiện tốt NQ-20/TW của Ban Bí Thư về tiếp tục xây dựng đội ngũ GCCN trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước...

 

 

 

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng đã thay mặt các chủ tịch CĐCS trân trọng tiếp thu những ý kiến và dặn dò của Chủ tịch Nước. Với vai trò là thủ lĩnh CĐ, đồng chí Đặng Ngọc Tùng hứa với Chủ tịch Nước sẽ đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước; tổ chức CĐ sẽ cố gắng thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước; cố gắng xây dựng các mối quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ ở trong tất cả các DN, kể cả các đơn vị hành chính sự nghiệp. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng cũng thay mặt tổ chức CĐ chúc sức khỏe Chủ tịch Nước cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước.