Vừa là hiệu phó, vừa là chủ tịch CĐ trường, chị Chinh luôn là đầu tàu trong việc vận động đội ngũ CB, NGNLĐ tham gia tích cực các phong trào thi đua do CĐ trường và CĐ cấp trên phát động. Các chỉ đạo của CĐ cấp trên và của ngành về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, BCHTƯ khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… đều được chị quán triệt tới từng tổ CĐ và đoàn viên, NGNLĐ trong trường. 

Ấn tượng sâu đậm của chị Chinh là phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được CB, đoàn viên, NGNLĐ trong trường hưởng ứng rất tích cực. Trong đó, mỗi người đăng ký thực hiện ít nhất một việc tốt, như học tập nâng cao trình độ chuyên môn; tham gia phụ đạo học sinh yếu trong trường…

Để nâng cao chất lượng chuyên môn của nhà trường, chị Chinh đã chỉ đạo CĐ trường chủ động phối hợp với chuyên môn đóng góp tích cực cho việc xây dựng quy chế về chuyên môn nhằm phát huy năng lực của CB, NGNLĐ trong trường. CĐ trường đã chủ động tham gia với chuyên môn xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB, không ngừng nâng cao chất lượng CB, giáo viên. Chị Chinh đã tích cực động viên đoàn viên tích cực nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giảng dạy, viết sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy… 

Đáp ứng nguyện vọng của CB, giáo viên trong việc học tập nâng cao trình độ chinh trị, trình độ chuyên môn, chị Chinh là người tích cực ủng hộ và đã chỉ đạo BCHCĐ trường tham gia phối hợp củng chuyên môn tạo mọi điều kiện thuận lợi để CB quản lý được đi học các lớp cao cấp, trung cấp lý luận chinh trị, quản lý giáo dục… 

Cũng từ sự quan tâm của BCHCĐ và chuyên môn Cty, nhiều CB, đoàn viên, NGNLĐ trong trường đã được tham gia các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ GDĐT, Sở GDĐT và CĐ cấp trên tổ chức. Từ năm 2011 đến nay, trường đã có 1 CB được cử đi học cao cấp chính trị và nâng cao năng lực quản lý; 3 CB được đi học nâng cao trình độ chuyên môn; 78 giáo viên được bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ… 

Sâu sát và bao quát các công việc, chị Chinh đã chỉ đạo CĐ trường vận động đoàn viên thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kết quả, chỉ riêng năm 2013 đã tiết kiệm được trên 42.898.000 đồng tiền điện và 21.668 đồng tiền nước sinh hoạt.

Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo của chị Chinh, BCHCĐ trường đã xây dựng được quy chế hoạt động của CĐ, trong đó chú trọng hoạt động hướng về CB, đoàn viên NGNLĐ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị Chinh cho biết: “Từ năm 2006 đến nay, bằng nguồn kinh phí mỗi đợt là 10 triệu đồng cho 3 năm liên tiếp do CĐ cấp trên hỗ trợ, đã có 20 đoàn viên, NGNLĐ trong trường được vay vốn để giải quyết khó khăn với mức thấp nhất là 2 triệu đồng/người; cao nhất là 5 triệu đồng/người. Tuy số tiến vay của mỗi người là không lớn, nhưng việc giải quyết đúng đối tượng được vay lại được CĐ trường quan tâm và xem xét chặt chẽ”. 

Theo chị Chinh, vấn đề ở đây là CĐ phải thể hiện được sự sâu sát, minh bạch và công bằng mới tạo được uy tín, niềm tin trong đoàn viên, NGNLĐ. Bởi vậy, chị đã chỉ đạo các tổ CĐ phải xem xét những trường hợp khó khăn nhất để ưu tiên cho vay trước. Những người được vay hầu hết là nhân viên phục vụ của trường, có mức thu nhập thấp dưới 2 triệu đồng. Đó là các chị Ma Thị Nhình - nhân viên của trường, chồng thường xuyên đau ốm và đã mất vào năm 2011, bản thân chị Nhình đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, lại không có con; chị Hà Thị Tiến - nhân viên cấp dưỡng, chồng làm bảo vệ, thu nhập thấp, nuôi hai con học đại học nên dù đã vay mượn nhiều vẫn luôn khó khăn trong việc lo học phí cho con. 

Khi gia đình đoàn viên trong trường có đám hiếu, trong điều kiện nguồn kinh phí CĐ eo hẹp, CĐ trường đã vận động mỗi đoàn viên đóng góp thêm 20.000 đồng để mỗi đám hiếu được thăm viếng với số tiền 1 triệu đồng. Từ năm 2012 tới nay, ngoài khen thưởng các đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với số tiền 12 triệu đồng, CĐ trường đã thăm hỏi, động viên 96 lượt đoàn viên và người thân của họ khi bị ốm đau với tổng số tiền gần 10 triệu đồng; thăm, tặng quà cho 11 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc gia đình chính sách (được CĐ cấp trên hỗ trợ với số tiền 5 triệu đồng).

Với nguồn kinh phí CĐ hạn hẹp, chị Chinh luôn vận dụng theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là: “Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng”.