Với tư cách Chủ tịch CĐ Cty, chị Hằng luôn quán triệt tinh thần tăng cường đối thoại tại nơi làm việc trong BCHCĐ Cty. Dưới sự chỉ đạo của chị, BCHCĐ Cty đã chủ động phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, đối thoại với NLĐ tại nơi làm việc. Để tiến hành đối thoại, chị Hằng cùng các CBCĐ trong Cty đã thường xuyên gần gũi để nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của NLĐ trong Cty. Qua đó, BCHCĐ Cty biết được đâu là những bức xúc chính đáng để thương lượng với chuyên môn; nhằm giải quyết kịp thời quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ. 

Theo chị Hằng, muốn tránh được tình trạng NLĐ có khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp thì phải tăng cường đối thoại tại nơi làm việc của NLĐ. Tại các buổi đối thoại này, NLĐ được khuyến khích phát biểu tự do về những điều họ còn thắc mắc, nhất là những nội dung sát sườn như việc làm, thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần, chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Cty... 

Xác định đối thoại giúp quan hệ LĐ tại Cty hài hòa, ổn định, tiến bộ hơn, Chị Hằng đã không quản khó khăn chỉ đạo BCHCĐ Cty chủ động phối hợp cùng chuyên môn tổ chức nhiều cuộc đối thoại thành công. Chị Hằng cho biết, trước khi Luật CĐ năm 2012 và Bộ luật LĐ năm 2012 có hiệu lực, chị đã chỉ đạo BCHCĐ chủ động phối hợp với chuyên môn mỗi năm tổ chức 1 cuộc đối thoại với NLĐ tại các xưởng sản xuất. Mỗi CBCĐ phải bám sát các phân xưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ và chuẩn bị kỹ càng các nội dung đối thoại trong lĩnh vực được phân công. 

Chỉ trong các năm 2010 - 2012, bình quân mỗi năm, chị đã trực tiếp cùng BCHCĐ Cty phối hợp với chuyên môn tổ chức đối thoại với 2.600 lượt CBCNV; riêng năm 2013 đối thoại với 4.185 CBCNV. Việc tổ chức đối thoại với NLĐ được đẩy mạnh hơn với mỗi quý/lần sau khi Luật CĐ năm 2012 và Bộ luật LĐ năm 2012 có hiệu lực. Các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của NLĐ được người đại diện là CĐ Cty tập hợp thành văn bản và gửi đến người sử dụng LĐ trước ít nhất là 3 ngày so với ngày mở hội nghị đối thoại. Tương tự, lãnh đạo chuyên môn Cty cũng gửi văn bản liên quan tới các vấn đề cần đối thoại cho BCHCĐ Cty trước 3 ngày để hai bên có thời gian chuẩn bị. 

Chị Hằng cho biết, công tác chuẩn bị cho đối thoại luôn được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ. Kết quả của các cuộc đối thoại đã đáp ứng được những đòi hỏi chính đáng của CBCNV, đồng thời cũng giải đáp, chỉ ra cho CBCNV nhận thức rõ về một số tâm tư, thắc mắc chưa đúng do chưa nắm rõ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hoạt động của Cty. 

Qua những cuộc đối thoại với NLĐ, CĐ và chuyên môn Cty đã có những điều chỉnh để giúp DN phát triển tốt hơn và chăm lo tốt hơn việc làm, đời sống NLĐ. Điều này được thể hiện qua 15 nội dung trong TƯLĐTT của Cty có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật: Mua bảo hiểm tai nạn cho tất cả CBCNV với mức bồi thường tối đa là 20 triệu đồng; trợ cấp ốm đau, tai nạn khi nghỉ việc điều trị từ 7 ngày trở lên với mức 300 - 600 ngàn đồng; trợ cấp tang chế bản thân CBCNV, kể cả CBCNV đã nghỉ hưu là 6 triệu đồng; trợ cấp tai nạn, khó khăn đột xuất từ 500 ngàn đến 2 triệu đồng/trường hợp… Nhờ tổ chức tốt đối thoại với NLĐ tại nơi làm việc nên Cty đã không xảy ra tình trạng đình công, lãn công hay khiếu nại tập thể…

Là đầu tàu của CĐ Cty, chị Hằng luôn nêu cao tính gương mẫu, chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp, kỷ luật, các quy định của đơn vị. Nói ít, làm nhiều, chị đã vận động được mọi người trong BCHCĐ Cty và cả lãnh đạo chuyên môn cùng hợp tác, đoàn kết thực hiện mục tiêu chung là đưa Cty phát triển và chăm lo ngày càng tốt hơn việc làm, đời sống NLĐ. 

Theo đánh giá của ông Nguyễn Tùng Vân - Chủ tịch CĐ Dệt - May VN: “Chị Hằng là người luôn toàn tâm, toàn ý, cống hiến hết trí tuệ, sức lực cho hoạt động CĐ. Chị ấy thực sự là thủ lĩnh của CĐ Cty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công, chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, CBCNV trong Cty. Bởi sự hoạt động hiệu quả của CĐ Cty, trong đó có vai trò to lớn của chị Hằng, lãnh đạo chuyên môn của Cty luôn tôn trọng tiếng nói của CĐ Cty và đã tích cực hỗ trợ cho nhiều hoạt động của CĐ Cty; trong đó đáng kể là nhiều thỏa thuận được đưa vào nội dung TƯLĐTT của Cty có lợi hơn cho NLĐ so với pháp luật quy định”.