Không chấp nhận tổ chức các hoạt động CĐ một cách chung chung, hời hợt, chị Thuyết cùng BCH CĐCS luôn nỗ lực tìm mọi cách xây dựng các chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành Kho bạc nhà nước. Chỉ tính từ năm 2012 đến nay, mỗi năm CĐCS đơn vị đều phát động từ 2 – 3 đợt thi đua bám sát vào những nội dung đó.

Năm 2012, CĐCS phát động 3 đợt thi đua: Đợt 1 phát động thi đua hướng tới kỷ niệm ngày truyền thống ngành Kho bạc nhà nước; đợt 2 phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của năm; đợt 3 phát động nữ công chức Kho bạc nhà nước tỉnh thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Năm 2013, CĐCS đơn vị phát động 2 đợt thi đua: Đợt 1, phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị năm 2013; đợt 2, phát động thi đua kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. 6 tháng đầu năm nay, CĐCS đơn vị đã phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị năm 2014.

Bà Địch Thị Thuyết - Chủ tịch CĐ Kho bạc nhà nước tỉnh Yên Bái, LĐLĐ tỉnh Yên Bái trao dàn máy vi tinh cho các đoàn viên CĐ trực thuộc.

Như vậy, việc phát động, hướng đoàn viên vào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được duy trì liên tục những năm qua. Theo chị Thuyết thì đây là nội dung quan trọng nhất, đã được CĐCS thống nhất với lãnh đạo Kho bạc nhà nước tỉnh và việc phát động thi đua như vậy còn tạo thêm sự gắn kết giữa CĐ với chuyên môn trong nỗ lực cùng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ từng năm.

Các hoạt động văn hóa, thể thao cũng được CĐCS Kho bạc nhà nước tỉnh vận động đoàn viên tích cực tham gia. Sau giờ làm việc buổi chiều, rất đông đoàn viên tham gia luyện tập, thi đấu cầu lông, bóng bàn và những phong trào này đã thực sự trở thành nền nếp, được duy trì liên tục nhiều năm qua. Việc kéo đoàn viên tham gia các phong trào này góp phần đáng kể vào việc đảm bảo cho mọi người có đời sống tinh thần lành mạnh và giúp đoàn viên được rèn luyện, nâng cao sức khỏe bản thân. 

Một hoạt động nữa cũng khá được CĐCS đơn vị coi trọng, đó là đứng ra tổ chức động viên, thăm hỏi những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị ốm đau, bệnh tật. Tất cả đoàn viên tới ngày sinh nhật đều được CĐ tặng hoa, quà và những lời chúc mừng tốt đẹp. Những hoạt động đó đã giúp mọi đoàn viên trong cơ quan gắn kết hơn, yên tâm làm việc trong môi trường thân thiện, cùng phấn đấu vì mục tiêu chung.

 

 

Chị Địch Thị Thuyết (Chủ tịch CĐ Kho bạc nhà nước tỉnh Yên Bái, LĐLĐ tỉnh Yên Bái)

Sinh năm 1964

Chủ tịch CĐ Kho bạc nhà nước tỉnh Yên Bái, LĐLĐ tỉnh Yên Bái

Trình độ: Đại học

Liên tục từ năm 2009 đến năm 2013 được công nhận là CĐCS vững mạnh xuất sắc.