Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính trình bày Tổng quan chung về Hiệp định TPP; những nội dung chủ yếu về LĐ, CĐ trong TPP; những tác động đến tổ chức CĐVN khi VN ký kết, phê chuẩn và thực thi Hiệp định TPP. Theo Phó Chủ tịch, những cam kết về LĐ trong Hiệp định TPP đặt ra thách thức rất lớn cho tổ chức và hoạt động của TLĐ:  Việc cho phép NLĐ làm việc trong một DN, không có sự phân biệt được thành lập tổ chức NLĐ ở cấp cơ sở theo sự lựa chọn của họ mà không phải xin phép trước. Nhưng để được hoạt động, tổ chức của NLĐ ở cấp cơ sở phải đăng ký với Tổng LĐLĐVN hoặc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, tùy theo sự lựa chọn của tổ chức đó. Bên cạnh đó, tổ chức của NLĐ không phải thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm chính trị mà không trái với những quyền LĐ được nêu trong Tuyên bố của ILO nên tổ chức của NLĐ chỉ tập trung vào nhiệm vụ chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi của NLĐ. Trong khi đó, hệ thống CĐVN phải thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức Chính trị - Xã hội nên nguồn lực bị phân tán, thiếu cơ chế chủ động…

Về công tác thông tin tuyền truyền, trong 9 tháng đầu năm 2016, các cấp CĐ trong ngành đã tổ chức 667 cuộc tuyên truyền, triển khai nghị quyết của Đảng, nghị quyết của CĐ cấp, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho 74.698 lượt người. CĐ Xây dựng VN cũng tổ chức Hội nghị biểu dương 231 gương điển hình tiên tiến LĐ giỏi, LĐ sáng tạo toàn quốc ngành Xây dựng. Trong đó, có 8 cá nhân được tặng Huân chương LĐ hạng Ba, 14 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 11 cá nhân được tặng Bằng LĐST, 30 cá nhân được tặng Bằng khen của TLĐ, 32 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, 136 cá nhân được tặng Bằng khen của CĐ Xây dựng VN. Tổng số tiền tưởng là 322,2 triệu đồng…

Cũng tại Hội nghị, CĐ Xây dựng VN đã tiếp nhận số tiền  864.267.000 đồng do cán bộ, đoàn viên, NLĐ thuộc  27 đơn vị trong ngành   ủng hộ đồng bào miền Trung vùng lũ. Trước đó, ngày 18.10, Chủ tịch CĐ Xây dựng VN Nguyễn Thị Thủy Lệ và đoàn công tác đã  đến Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động trao đợt 1 số tiền 200 triệu đồng; chiều cùng ngày, cơ quan CĐ Xây dựng VN cũng tổ chức quyên góp được số tiền 8,6 triệu đồng ủng hộ…  Như vậy, tính đến thời điểm này, NLĐ trong ngành Xây dựng đã ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung số tiền trên 2,6 tỉ đồng.

 

Đồng chí  Nguyễn Thị Thủy Lệ, Chủ tịch CĐ Xây dựng VN phát biểu tại Hội nghị

 

 

Các đại biểu chăm chú lắng nghe phần giới thiệu của Phó Chủ tịch TLĐ Mai Đức Chính