CĐ Than - Khoáng sản VN vừa hỗ trợ 3 gia đình CNVC kinh phí xây mới nhà ở từ quỹ “Mái ấm CĐ” của TCty Khoáng sản, Cty du lịch và thương mại, Cty than Tây Nam Đá Mài và bàn giao nhà xây mới được hỗ trợ từ quỹ “Mái ấm CĐ” cho các gia đình CNVC các đơn vị Cty tuyển than Cửa Ông, Cty XDM Hầm Lò I. Đồng thời tham gia đoàn điều tra TNLĐ và thăm hỏi hỗ trợ 2 gia đình CN bị TNLĐ tại Cty than Thống Nhất.