Các đơn vị triển khai tốt công tác này là: CĐ Giáo dục TP.Hà Nội, CĐ Giáo dục tỉnh Hà Giang, CĐ Giáo dục tỉnh Tiền Giang, CĐ Giáo dục tỉnh Hà Tĩnh... CĐ Giáo dục VN bước đầu đã hoàn thành thủ tục giới thiệu địa điểm, địa chỉ triển khai xây dựng nhà công vụ giáo viên tại một số tỉnh do Tập đoàn Dầu khí VN tài trợ với kinh phí gần 5 tỉ đồng; ủng hộ 50 triệu đồng cho chương trình “Tấm lưới nghĩa tình” do Tổng LĐLĐVN phát động...

Trong năm học 2013 - 2014, CĐ ngành Giáo dục tiếp tục phối hợp với các ngành, các DN và CĐ Giáo dục các địa phương triển khai xây dựng đời sống văn hóa nhà giáo, đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, hoạt động nhân đạo từ thiện...