Hơn 4,8 tỉ đồng chăm lo NLĐ

Với truyền thống của ngành điện, lãnh đạo chuyên môn và các cấp công đoàn đã đảm bảo tiền lương, tiền thưởng kịp thời, tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các đơn vị, cá nhân trực vận hành, trực sự cố tại các tổ sửa chữa điện, các trạm biến áp đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục 24/24h trong những ngày tết, phục vụ nhân dân đón tết. Trong quý I/2017, toàn ngành đã làm tốt công tác xã hội với số tiền là 4,865 tỉ đồng. Trong đó, đã hỗ trợ 13 “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên và NLĐ gặp khó khăn về chỗ ở với số tiền là 1 tỉ đồng; hỗ trợ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn 375 triệu đồng; hỗ trợ nhân đạo khác là 3,010 tỉ đồng. Ngoài ra, Công đoàn Điện lực VN cũng đã đi thăm và động viên 15 đơn vị thuộc vùng sâu, vùng xa, với tổng số tiền là 480 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực VN Đỗ Đức Hùng cho biết, để CBCNV yên tâm công tác, Công đoàn Điện lực VN đã tham gia quyết toán quỹ tiền lương sản xuất kinh doanh điện năm 2016 cho các đơn vị trong Tập đoàn. Tham gia với chuyên môn hoàn thiện hệ thống thang bảng lương và chế độ phụ cấp lương mới. Vừa qua, Công đoàn Điện lực VN đã đề nghị với lãnh đạo Tập đoàn EVN, Tổng LĐLĐVN sớm có hướng dẫn để xếp lương cho đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách tại cơ quan Công đoàn Điện lực VN. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn còn đang chờ ý kiến của Tổng LĐLĐVN để thực hiện thống nhất cho các công đoàn ngành.

Trong quý I/2017, Công đoàn Điện lực VN cũng đã tập trung phối hợp với chuyên môn xét khen thưởng cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 và bình xét kết quả thi đua, đề nghị khen thưởng cho tổ chức công đoàn các cấp. Kết quả, Tổng LĐLĐVN đã tặng công đoàn các cấp trong Công đoàn Điện lực VN 6 cờ và 44 bằng khen thi đua toàn diện; 3 cờ và 18 bằng khen thi đua chuyên đề. Công đoàn Điện lực VN cũng đã tặng 9 cờ và 287 bằng khen thi đua toàn diện, 3 cờ và 102 bằng khen chuyên đề “Văn hóa, thể thao”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”. Phong trào thi đua khối 9 công đoàn Tập đoàn, TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN, Công đoàn Điện lực VN đã được Tổng LĐLĐVN tặng Cờ thi đua xuất sắc khối và Cờ thi đua xuất sắc trong thực hiện chỉ tiêu phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2016. Tổng số tiền Công đoàn Điện lực VN đã khen thưởng trong dịp tổng kết là hơn 709 triệu đồng.

Tích cực chuẩn bị công tác đại hội điểm

Mới đây, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN có văn bản số 43/TB-TLĐ về việc chỉ định tổ chức đại hội điểm. Theo đó, Công đoàn Điện lực VN được chọn tổ chức đại hội điểm trong khối công đoàn ngành Trung ương và công đoàn TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN. Chủ tịch Công đoàn Điện lực VN Khuất Quang Mậu cho biết, Công đoàn Điện lực VN đã ban hành Kế hoạch số 356/KH-CĐĐVN ngày 1.12.2016 về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Điện lực VN lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023. Tiếp đó, ngày 23.2.2017, Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực VN ban hành Kế hoạch số 43/KH-CĐĐVN về việc tổ chức Đại hội Công đoàn Điện lực VN lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023. Ngay sau khi có văn bản của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Công đoàn Điện lực VN đã thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn Điện lực VN lần thứ V được tổ chức trước tháng 2.2018.

Để công tác tổ chức đại hội thành công, Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực VN yêu cầu công đoàn các cấp trực thuộc đánh giá đúng thực trạng tình hình phong trào CNVCLĐ; kết quả thực hiện nghị quyết đại hội cấp mình, rút ra những bài học kinh nghiệm về thành công, phân tích rõ yếu kém và nguyên nhân để xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp phấn đấu cho nhiệm kỳ tới. Mốc tiến độ thời gian để công đoàn trực thuộc Công đoàn Điện lực VN hoàn thành đại hội là từ nay đến cuối tháng 12.2017. Căn cứ Kế hoạch số 43/KH-CĐĐVN ngày 23.2, Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực VN đã ban hành các quyết định thành lập Ban tổ chức đại hội, thành lập các tiểu ban giúp việc gồm: Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Văn kiện, Tuyên truyền, Tiểu ban Khánh tiết, Hậu cần… Ban tổ chức đại hội và các tiểu ban có trách nhiệm triển khai các nội dung được phân công, thường xuyên báo cáo thường trực và Ban thường vụ để bám sát công tác tổ chức đại hội.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực VN Khuất Quang Mậu cho biết, riêng về công tác chuẩn bị cho văn kiện và công tác nhân sự đại hội là những công việc hết sức quan trọng và quyết định thành công của đại hội, vì vậy Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực VN đã giao Ban Thường vụ xây dựng “Đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực VN khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023” để trình BCH khóa IV thông qua. Công tác này đang triển khai đúng Hướng dẫn số 134/HD-TLĐ ngày 17.2.2017 của Tổng LĐLĐVN.

Để Đại hội Công đoàn Điện lực VN lần thứ V thành công, Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực VN cũng đã chính thức phát động 2 đợt thi đua quan trọng tới toàn thể CNVCLĐ và các đơn vị trong Tập đoàn với mục tiêu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị năm 2017 theo chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên” và năm “Đẩy mạnh khoa học công nghệ” của Tổng LĐLĐVN và Tập đoàn EVN đã chọn. Mục tiêu cao nhất của các phong trào thi đua để chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn Điện lực VN lần thứ V và tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Theo quy định của Điều lệ CĐ Việt Nam và quyết định của BCH CĐ Điện lực VN, Đại hội CĐ Điện lực VN lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 là đại hội đại biểu và sẽ có 250 đại biểu chính thức tham dự.